Docházkový systém online

Odejdete ze stavby a všichni utečou? A přitom v pracovním výkazu hodin mají hodin nespočet? Mistr Vám odevzdává výkaz práce na papíře a vy musíte ručně přepisovat report do excelu, kdo na které stavbě odpracoval kolik hodin, mzdové náklady na stavby a přípravu pro mzdovou účetní? Proč, když to může fungovat samo?

Mnoho majitelů stavebních firem potvrzuje, že každý měsíc vyplácí zaměstnancům víc peněz, než původně plánovali. Důvodem je jejich pomyslná pracovitost, která spočívá ve velkém množství přesčasů. Bohužel, praxe potvrzuje, že nemalá část zaevidovaných přesčasů není ve skutečnosti vůbec využita k práci na stavbě.

Zaměstnanci přichází na staveniště každý den třeba o deset minut dříve, ale nepouští se hned do práce – vysedávají v kantýně, povídají si se spolupracovníky nebo jen tak lelkují. Za své nicnedělání jsou pak odměněni standardní hodinovou mzdou. Řešení je přitom nasnadě. Stačí stanovit pevnou pracovní dobu „od – do“ a přesčasy vyplácet jen po dohodě při stanovení konkrétní práce navíc. Díky tomu bude finanční plánování mnohem jednodušší, protože budete náklady na mzdy zaměstnanců znát s předstihem.

Papírový pracovní výkaz práce se dá zneužít mnoha způsoby

I když nastavení pevné pracovní doby odstraní problémy s proplácením zbytečných přesčasů, stále neřeší možnou nepoctivost zaměstnanců. Docházka se standardně zapisuje do papírových šichtovnic. Skutečnou přítomnost pracovníka na stavbě ale většinou nikdo nekontroluje.
Na většině staveb píše hodiny do papírové šichtovnice parťák, který ji odevzdává stavbyvedoucímu. Parťák zapíše vždy 8 a více hodin, a to i v případě, kdy na stavbě byli konkrétní pracovníci kratší dobu. Protože mají stavbyvedoucí na starosti často několik staveb a k tomu práci v kanceláři, není v jejich silách reálnost záznamů dokonale ohlídat.

I mezi stavbyvedoucími mohou být nepoctivci

Bohužel, s problémem zneužívání papírových šichtovnic se čas od času setkáváme nejen u pracovníků, ale také stavbyvedoucích. Ti mají dokonalý přehled o ekonomice stavby, a tak ví, do jaké míry mohou firmu tunelovat, aby nikdo nic nepoznal.
Stavbyvedoucí se může například domluvit s pracovníky na tom, aby nad větším počtem odpracovaných hodin přimhouřil oči. V minulosti jsme se setkali i s praktikami, kdy se stavbyvedoucí dohodli s bossy personálních agentur a každý měsíc evidovali fiktivní pracovníky, kteří na stavbě nikdy nebyli. Zisk si pak mezi sebou rozdělili.

Online docházkový systém pro stavební firmy přinese transparentnost

Přemýšlíte, jak eliminovat potenciální riziko zneužívání evidence odpracovaných hodin? Jednoduše. Začněte využívat elektronický systém pro stavební firmy, který zahrnuje řadu ochranných mechanismů. Agenda evidence docházky je samozřejmě součástí informačního systému Stavario a patří mezi jeho základní funkcionality.
V praxi si pak každý zaměstnanec zaeviduje svůj příchod a odchod sám, a to prostřednictvím mobilní aplikace. Nehrozí tak, že by parťák nebo kdokoliv jiný hlásil nereálné odpracované hodiny jednotlivých pracovníků. Za evidenci docházky zodpovídá každý sám. Kromě počtu odpracovaných hodin zadává do systému i termíny plánované dovolené, informace o nemocenské a další okolnosti, které mají vliv na výši mzdy a přítomnost na stavbě. Plánování pracovních sil bude pro vaši firmu mnohem jednodušší.

Docházka ve Stavariu - rychlé přihlášení s GPS a fotkou při příchodu na stavbu

Díky modulu Docházka víte, kdo a kdy byl na které stavbě, automaticky získáte informace do stavebního deníku a podklady pro výplaty připravíte doslova na několik kliknutí. Funkce pohlídá i to, odkud přesně se zaměstnanec do práce přihlásil a jestli to byl opravdu on. Takže případné podvody v docházkách rázem odpadnou. Aby se zaměstnanci začaly počítat odpracované hodiny, musí přes mobilní aplikaci Stavario nahlásit příchod do práce. Zvládne to do 20ti sekund. Na stavbě k tomu stačí jen jeden mobil nebo tablet, přes který se mohou postupně přihlásit i odhlásit všichni zaměstnanci.

Vše se automaticky zapisuje do systému a vy pak záznamy využijete v podkladech pro mzdy nebo ve statistikách. S každým přihlášením zaměstnance na stavbu se navíc automaticky vytvoří denní záznam stavebního deníku. Nemusíte nic vypisovat z excelových tabulek příchodů a odchodů.

Podvádějí zaměstnanci v docházce? Se Stavariem nemůžou

Díky Stavariu máte jistotu, že zaměstnanci v docházce nešvindlují. Musí se totiž vyfotit a systém zaznamená GPS souřadnice, odkud přihlásili příchod do práce. Ušetříte i čas při vyplňování stavebního deníku, protože všechna data se do něj automaticky nahrají.

Umíte si představit takovou úsporu času i prostředků?

Stavba není holubník! Docházkový systém nastaví jasná pravidla

Dokonalý přehled o příjmech a výdajích je pro efektivní finanční plánování stavební firmy stěžejní. Výraznou položkou v nákladech jsou pochopitelně mzdy proplácené zaměstnancům, které se odvíjí od počtu pracovníků a odpracovaných hodin na stavbě. Bez transparentního docházkového systému je však těžké ohlídat reálnou přítomnost zaměstnanců, aniž by nedocházelo k zaokrouhlování hodin či připisování fiktivních přesčasů. Začněte využívat systém pro docházku na stavbách. Budete překvapení, jakou finanční i časovou úsporu vám přinese.

Jednoduchá správa záznamů docházky

Jednoduché je i vkládání osob přítomných na stavbě do denních záznamů stavebního deníku. Záznamy docházky zaměstnanců obsahují:

  • příchod na stavbu
  • pauzu na svačinu
  • odhlášení ze stavby
  • vzdálenost přihlášení od místa stavby

Už se vám nestane, že se zaměstnanci budou přihlašovat ještě doma, při odchodu do práce.

Elektronická evidence docházky a její ochranné mechanismy

Zmínili jsme, že systém Stavario pro vedení docházky na stavbě využívá řadu ochranných mechanismů, které snižují riziko falšování a zkreslování. Jaké to jsou? Pracovník, který zaeviduje příchod na stavbu, se musí prostřednictvím aplikace vyfotografovat. Díky tomu se potvrdí, že příchod zadala skutečně patřičná osoba, aniž by o to požádala třeba svého spolupracovníka.

Při příchodu i odchodu se do informačního systému automaticky nahrají i GPS souřadnice. Tím je zajištěno, aby byli všichni zaměstnanci přítomni na staveništi jak při evidovaném příchodu, tak i odchodu.

Jak vlastně funguje celá mobilní aplikace?

Je založena na několika základních principech, které na stavbě fungují.

Ve chvíli, kdy ráno přijdou řemeslníci na stavbu, přihlásí se osobním číslem a pinem. Po přihlášení kliknou na příchod, vyberou stavbu na kterou přišli, fyzicky se vyfotí. Díky tomu máte přehled, zda se jedná opravdu o konkrétního zaměstnance. Aplikace je uvítá v práci. Díky tomuto jednoduchému kroku získáváte přehled o tom, kdo, v kolik hodin a na jaký projekt přišel. Nemusíte tím pádem nikoho obvolávat. Vidíte, že se Vám na všech stavbách pracuje.

Zároveň aplikace za vás dokáže vytvořit reporty, ve kterých vidíte odpracované hodiny a mzdové náklady na jednotlivé projekty. Přepisování hodin už je minulostí. Jasně vidíte příchod/odchod, odpracovanou dobu, součet hodin, čerpání dovolené nebo návštěvy lékaře. Všechna data jsou tak přehledná, že můžete report pak jen vzít a odevzdat mzdové účetní. Není potřeba ani žádná kontrola. Aplikace sama všechno hlídá. Tohle je konec švindlování.
Aplikace využívá GPS. Vidíte tak odchylky míst při přihlašování. Ve chvíli, kdy je odchylka výraznější, například o 500 a více metrů, aplikace vám to ukáže. Můžete tak jednoduše zjistit přesnou polohu, kde bylo přihlášení uskutečněno

Díky sofistikovanému nastavení hodinové mzdy aplikace sama počítá přehled všech odpracovaných hodin na stavbách a celkovou výši mezd. Přepočet je prováděn každý den, takže data jsou stále aktuální.

První kroky s docházkou

1. Stahněte si aplikaci

Chcete mít vše dostupné kdekoliv a kdykoliv? Stačí mít chytrý telefon, tablet a přístup na internet.

2. Přihlášte se na stavbu

Jakmile budete mít vytvořeného zaměstnance a projekt je postup jednoduchý. Zaměstnanec se přihlásí přes aplikaci v mobilním telefonu pomocí svého ID čísla a PIN kódu.

3. Jednoduše přecházejte mezi projekty

Pracujete během dne na více projektech a potřebujete, aby to bylo jasně vykázané? I to naše aplikace umí.

4. Zadejte dovolenou

Zažádat o dovolenou bude nyní jednodušší než kdy dříve.
Vyřiďte vše jednoduše. Elektronicky.

5. Podívejte se na své odpracované hodiny

Podívat se na počet doposud odpracovaných hodin nebo si spočítat výplatu ještě před tím, než mi bude odeslána na účet? Vše jednoduše zjistíte v naší aplikaci.

Mějte kontrolu nad svou stavbou 24/7

 

Naši specialisté čekají , aby vám pomohli

Vyzkoušejte si nanečisto, jak online docházkový systém funguje. Připravili jsme pro vás jednoduché demo, které vás za pár hodin přesvědčí o přínosech digitalizace vaší firmy. Přidejte se k desítkám spokojených klientů, kterým Stavario pomáhá zpřehlednit procesy a šetřit práci.

 
 

Bc. Kateřina Skopalová

Obchodní zástupce
(CZ, SK)
(+420) 790 285 681
skopalova@stavario.com