Firemní údaje

Nastavení firemních údajů 

Záznam údajů o vaší společnosti. Tyto údaje se později přenášejí do stavebního deníku a dalších exportních sestav.  Administrátor aplikace při registraci vyplní název vaší společnosti. Ostatní údaje pečlivě doplňte a zkontrolujte.

Doplnění základních údajů

Postup:

  1. Přejděte do nastavení firemních údajů pomocí ikony ozubených koleček Nastavení v pravé horní části obrazovky

  1. Doplňujte pole uvedená v levé části formuláře: IČO, DIČ, E-mail, Ulice, Město, PSČ, Země. 
  2. Logo společnosti nahrajte stisknutím tlačítka Vybrat soubor a vyberte obrázek vašeho loga.  
  3. Pro dokončení stiskněte tlačítko Uložit

Obecné údaje

Tyto informace jsou generovány systémem: Firma, Kód firmy, Objem dat

Pokud tyto údaje potřebujete změnit, kontaktujte naší technickou podporu.