Reporty

Přehledy odpracovaných hodin za vybraného zaměstnance či celou partu a jiné statistiky získáte za pár kliknutí v modulu reporty.

Sdružuje tyto agendy

 • Odpracované hodiny na projektu
 • Odpracované hodiny
 • Zakázky
 • Přechody mezi projekty
 • Statistiky
 • Smazané záznamy

Přehledy a reporty si můžete různě filtrovat. Časové rozlišení v kombinaci s výběrem konkrétního zaměstnance podá rychle informace nutné jak pro rozhodování, tak i pro přehled nákladů stavby.

Odpracované hodiny na projektu

Přehled mzdových nákladů na realizaci projektu je jedním z klíčových prvků pro jeho úspěšné řízení. V této agendě si můžete rychle a zejména přehledně zobrazit odpracované hodiny / mzdové náklady tzv. na zaměstnance a projekt. Při výpočtu mzdového nákladu je kalkulována hodinová sazba, kterou jste zadali na kartu zaměstnance.

 1. V otevřené agendě “Reporty / Odpracované hodiny” na projektu označte zatržením skupinu zaměstnanců nebo jednoho vybraného zaměstnance. Automaticky je nastaveno zobrazování pouze aktivních zaměstnanců.
 2. V druhé části formuláře zvolte projekt, za který mají být data zobrazena.
 3. V dalším díle formuláře výběrem z kalendáře nastavte počáteční a konečné datum. pro určení časového rozsahu. Datum je možná zadat i ručně, ve tvaru DD.MM.RRRR.
 4. Pro dokončení zpracování podkladů stiskněte tlačítko “Načíst report” nebo potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Pro potřeby dalšího zpracování, např. do účetnictví je umožněn export dat ve formátu XLS. V tomto případě stiskněte tlačítko “Stáhnout report”.

Odpracované hodiny

Přehledná tabulka spotřebovaných hodin za jednotlivé měsíce. Tento přehled Vám zobrazuje data sumárně, bez ohledu na projekt.

Odpracované hodiny

 1. V otevřené agendě “Reporty / Odpracované hodiny” označte zatržením skupinu zaměstnanců nebo jednoho vybraného zaměstnance.
 2. V druhém díle formuláře označte preferovaný typ záznamu. Legenda a popisek je jednotlivých polí je součástí formuláře. Na výběr máte:
  • První příchod
  • Poslední odchod
  • Celkem hodin
  • Výplata
  • Přesčas
  • Zálohy
 3. Pro export dat ve formátu XLS jsou dostupné sestavy “Stáhnout report” s kompletními údaji a “Generovat XLS výdaje” s informacemi o výdajích za zaměstnance.
 4. Generovaný soubor se stáhne do prostředí vašeho počítače. Je možné jej generovat opakovaně. Je však nutné dodržet různé názvy souborů, např. označení příjmením zaměstnance nebo měsíce.

Kontrola správnosti

Systém kontroluje soulad záznamů. Jakmile se v denním záznamu vyskytne nesrovnalost, je systémem identifikována a graficky zvýrazněna.

Kontrola správnosti reportu

Zakázky

Kompletní přehled nákladů a informací o vašich projektech na jednom místě.

Tabulka zobrazuje různé typy informací a záznamů s ohledem na spotřebované hodiny, vydaný materiál, proplacené doklady a další. Tento přehled lze pohodlně exportovat ve formátu XLS do vašeho počítače.

 1. V otevřené agendě “Reporty / Zakázky” zapište hledaný projekt do prvního filtračního pole.
 2. Nastavte časový rámec výběrem počátečního a koncového data z kolonek “OD / DO”.
 3. Stejně tak nastavujte podmínky v dalších polích.
 4. Požadovaný report si zobrazíte stisknutím tlačítka “Zobrazit”.
 5. Export dat do tabulkového editoru proveďte stisknutím tlačítka “Generovat XLS”.

Přechody mezi projekty

Obvyklou situací je přesun zaměstnanců mezi jednotlivými místy realizace - projekty. Tyto neefektivní časy jsou zaznamenány v mobilní aplikaci pomocí tlačítka “Jiná stavba” a soustředěny v aplikaci do agendy “Reporty / Přechody mezi projekty”.

Poznámka: Čas přesunu z jedné stavby na stavbu druhou je registrován jako docházka na cílové stavbě.

 1. V otevřené agendě “Reporty / Přechody mezi projekty” označte zaměstnance či celou skupinu zaměstnanců.
 2. Nastavte si, jaký měsíc chcete zobrazit.
 3. Dokončete stisknutím tlačítka Zobrazit.

Statistiky

Nejvyšší počet odpracovaných hodin, největší odchylky od místa stavby, největší absence, docházka či abnormálně časté návštěvy lékaře jsou obvyklým vodítkem každého manažera projektu při hodnocení zaměstnanců. Agenda “Reporty / Statistiky” zobrazuje přehled z agendy "Zaměstnanci / Záznamy" a jejich četnost včetně dalších statistických údajů. Statistika je generována za zvolené období v kalendáři.

Statistiky

Smazané záznamy

Zobrazení vhodné pro správce aplikace slouží pro dohledávání domněle zmizelých záznamů. V případě, že uživatel příliš často chybně vymaže záznam, můžete upravit jeho přístup a omezit rozsah jeho činností v systému. Data a záznamy zde zobrazovaná jsou zde tříděny podle data (nejnovější > nejstarší).