Majetek

Evidence drobného majetku a jeho aktivního používání zaměstnanci. Záznamy do evidence je možné pořídit hromadně a později doplňovat po jednotlivých záznamech.

Agenda Evidence majetku

V hlavní liště aplikace klikněte na tlačítko Evidence majetku pro zpracování záznamů skladové evidence. Tato agenda je propojena s mobilní aplikací. Předání nářadí jednotlivým zaměstnancům na stavbu probíhá pomocí načtení čárového kódu. Prostřednictvím Novinek (informační zprávy) je možné zaslat zaměstnancům na jejich mobilní aplikace informace o nově pořízeném stroji či nářadí.

Přidání nového záznamu

 1. V agendě “Majetek / Evidence majetku” stiskněte tlačítko Přidat záznam/složku.
 2. Na záložce "Základní informace" vyplňte:
  • “Typ záznamu” - “Záznam” - pokud chcete založit složku, zvolte “Složka”
  • “Aktivn픓Ano / Ne” - vyberte “Ano”, pokud chcete majetek ihned využívat
  • “Zobrazit zaměstnanci” - “Ano / Ne” - určuje, zda má být majetek viditelný pro zaměstnance
  • “Sériové číslo” - nepovinný údaj
  • “Kód” - unikátní identifikátor majetku, podle kterého se o něm vede evidence
  • “Výrobce” - nepovinný údaj
 3. V části formuláře "Popis" vyplňte
  • “Název” - nadpis položky (tento údaj je povinný)
  • “Náhledový obrázek”
  • “Textový popis”
 4. Záznam uložte pomocí tlačítka Uložit.
 5. V části formuláře "Aktuálně" vyplňte:
  • “Fotografie” - aktuální fotografie majetku
  • “Aktuálně zodpovědný zaměstnanec” - pokud zatím není, nechte prázdné
  • “Aktuálně na projektu” - určuje na jakém projektu je majetek využíván
  • “Aktuálně na skladě” - určuje k jakému skladu je majetek přiřazen
 6. V části formuláře "Zobrazit skupinám" vyplňte:
  • “Skupiny” - “Přidat položku” - umožňuje majetek přiřadit jen k určité skupině zaměstnanců
 7. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Hromadný import záznamů

První množinu dat položek majetku doporučujeme zpracovat hromadně – importem ze souboru XLS.

 1. V agendě “Majetek / Evidence majetku” na seznamu záznamů stiskněte tlačítko Importovat záznamy.
 2. Stáhněte si vzorovou XLSX šablonu pomocí odkazu “Stáhnout XLSX šablonu pro import”.
 3. Pomocí tabulkového editoru přidejte do souboru seznam vašeho majetku. Stačí se řídit nadpisy v prvním řádku tabulky. Sloupce označené hvězdičkou je nutno vyplnit.
 4. Vyplněný soubor nahrajte z počítače do systému pomocí tlačítka “Vybrat soubor”.
 5. Dokončete klinutím na tlačítko Import.

Tip: Doporučujeme záznamy pro přehlednost třídit do složek. Například podle typu nářadí.

Agenda “Majetek / Evidence majetku” umožňuje filtrovat tabulku, např. vyhledávat položku majetku (nářadí) podle sériového čísla. Grafické zvýraznění vám také rychle podá informaci o stavu dostupnosti či vypůjčení nářadí.

Filtr majetku

Historie používání majetku

Ve formuláři Majetku, na záložce Historie jsou dostupné informace o používání majetku na projektu. Tato záložka je informativní. Záznamy jsou zde zobrazovány z provedených převodů na zaměstnance a projekt.

Půjčení majetku

Modul "Půjčovna" je propojen s modulem "Majetek". Na záložce "Půjčit majetek" pak vidíte propojené informace a záznamy.

Generování přehledu majetku do XLS

Sdílení dat s jinými uživateli a zpracovateli ve formátu XLS umožňuje funkce “Generovat XLS”. Funkce exportuje data, která jsou obsažena v mřížce.

Funkce “Generovat XLS” reflektuje různé nastavení pro export:

 • Export všech záznamů v přehledu
 • Export označených záznamů
 • Export vyfiltrovaných záznamů

Tip: Exportní sestavy z Majetku můžete dopředu omezit výběrem "Stavu". Např. exportovat veškerý vypůjčený majetek. Filtr aplikujte v poli "Stav" na seznamu položek majetku.

Filtr stavů

Agenda Dokumenty

Agenda pro evidenci a správu dokumentů spojených se záznamem majetku. Veškeré dokumenty, které jsou generovány z aplikace s vazbou na položku majetku, se zobrazí právě zde. Vhodné je třídit záznamy do složek, například podle typů dokumentů - záruční listy, technické protokoly apod.

Přidání nové složky

 1. V agendě “Majetek / Dokumenty” stiskněte tlačítko Přidat záznam/složku.
 2. V poli “Typ záznamu” výběrem z rozbalovacího menu zvolte “Složka”.
 3. Vyplňte název složky, např. Předávací protokoly.
 4. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Přidání dokumentu do složky

 1. V agendě “Majetek / Dokumenty” zaměřte složku, do které dokument chcete zařadit.
 2. Stiskněte tlačítko “Přidat záznam do složky Přidat záznam do složky.
 3. Vyplňte pole “Název”. Toto pole je povinné.
 4. Pole “Vyřešený” nastavte podle stavu záznamu.
 5. “Datum expirace” zvolte výběrem z kalendáře.
 6. Přílohu záznamu vložíte kliknutím na tlačítko “Drop files to upload” a vyberete požadovaný soubor.
 7. Pokračujte volbou v polích “Od uživatele”, resp. “Pro uživatele (na nástěnku)”.
 8. Výběrem z roletového menu “Pro zaměstnance (vytvoří úkol pro zaměstnance)” přiřadíte dokument do úkolů zaměstnance.
 9. Do pole “Nový komentář” můžete zadat textovou poznámku a odeslat pomocí tlačítka Odeslat.
 10. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.