Nástěnka

Po přihlášení do aplikace se zobrazuje Nástěnka. Nástěnka slouží k rychlému přehledu o všech důležitých informacích na jednom místě. Současně je umožněn přístup do jednotlivých agend.

Nástěnka

Popis záložek

 • Novinky – zde se dozvíte všechny důležité novinky, aktualizace či odstávky systému Stavario. 
 • Docházka – pokud potřebujete vědět aktuální informace o svých zaměstnancích (kdo je v práci, na jakém projektu aktuálně pracuje, nepřítomní zaměstnanci, žádosti o dovolené či kdo je ze zaměstnanců nemocný), najdete je zde. 
 • Záznamy – zde vidíte systémové záznamy zaměstnanců na jednotlivých projektech z minulých dnů, které vyžadují vaši pozornost (zaokrouhlené příchody a odchody, systémem vytvořené odchody). 
 • Dokumenty – zde je vidět přehled všech dokumentů zaměstnanců, majetku, jednotlivých projektů a jejich expiraci. Takto tedy například zjistíte, které z vašich aut má před technickou či jestli stroj potřebuje revizi. 
 • Faktury – v této agendě vidíte všechny nevyřízené faktury na projektech a jejich splatnost 
 • Úkoly – zde vidíte přehled všech úkolů u projektů, ke kterým jste přiřazeni a dále úkoly, ke kterým jste přiřazeni a potřebují vaši kontrolu (Úkoly ke kontrole). 
 • Počasí – aktuální počasí na projektech, ke kterým jste přiřazeni. 
 • Pravidelné platby – zde se dozvíte, kdy a jaký majetek je potřeba do budoucna zaplatit. Tato agenda se hodí pro evidenci pronájmů vašeho zařízení. 
 • BOZP – tato agenda slouží k evidenci nepředaných dokumentů ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či jiných školení. Nepodepsal vám zaměstnanec potvrzení o účasti na školení? To se dozvíte zde. 
 • Sklad – v této agendě se dozvíte o všech nákupech materiálu za daný den 
 • Projekty a deníky – zde se dozvíte jaké projekty nemají vyplněné denní záznamy. 
 • Fotografie – zde vidíte nejnovější fotky pořízené zaměstnanci na projektech, fotky zde můžete rovnou schválit a zpřístupnit pro klienta/investora.

Nástěnka - fotografie

Přehledy, které se zobrazují na Nástěnce je možné volitelně aktivovat v menu “Nastavení - Uživatelé”, kde je vpravo nahoře fialové tlačítko “Uživatelské role”. Zde vyberete požadovanou roli (více o uživatelských rolích).

Nastavení nástěnky v uživatelských rolích