Nápověda

Osnova:

 1. Ovládání systému Stavario - obecné výrazy, tlačítka, filtry
 2. Firemní údaje - nastavení firemních údajů, které se budou propisovat do stavebního deníku
 3. Nástěnka
 4. Projekty
  1. Přehled - představení, import, filtrování, hromadné nahrání 
  2. Jednotlivý projekt - vytvoření projektu, základní informace, zodpovědní uživatelé, příjemci notifikací, poznámky, úkoly, počasí, fotky, report 
  3. Faktury - detaily faktury
  4. Dokumenty - detaily dokumentu
 5. Klienti
  1. Role a vytvoření - nastavení rolí, vytvoření klienta a přiřazení role 
  2. Klientské rozhraní - navigace v klientském rozhraní
 6. Stavební deník
  1. Přehled - Vytvoření deníku, identifikační údaje, zúčastněné strany
  2. Denní záznamy - vyplňování, společný záznam, skupiny (subdodavatelé), podpis, tisk 
  3. Podpisy – jak podepsat deník, prostý vs. certifikovaný podpis, podpisy od správního dozoru a podpisy s razítkem 
 7. Zaměstnanci
  1. Přehled, skupiny a tvorba - skupiny, vytvoření zaměstnance, časy, dovolená, BOZP (záznam + opakování), odpracované hodiny, vzory dokumentů
  2. Záznamy - jak to funguje, filtrování, úprava záznamů (přidání pracovního dne nepřihlášenému zaměstnanci, přidání přestávky)
  3. Dokumenty a novinky - detaily dokumentu (od uživatele, pro uživatele, pro zaměstnance), log změn, zaslání novinky zaměstnancům
  4. Dovolené a absence - vyplacení, převedení dovolené
  5. BOZP - dokument s podpisy, příkazy pravidelného opakování
 8. Majetek
  1. Evidence majetku - přehled, vytvoření majetku, úkoly, novinky
  2. Půjčovna - připravujeme
 9. Úkoly
  1. Nastavení a teorie - typy úkolů, vztah uživatel / zaměstnanec / klient 
  2. Vytvoření úkolu a chat - detail úkolu, přílohy, log změn
 10. Sklad
  1. Kategorie a výrobci - vytvoření kategorií a výrobců 
  2. Položky - přidání / import položek, detail položky 
  3. Přehled skladů - nákup, rezervace, převodka, spotřeba, odpis
  4. Reporty skladů - filtr, generování XLS
 11. Reporty
 12. Dokumenty - připravujeme
 13. Nastavení
  1. Základní nastavení - nástěnka, stahování faktur, základní nastavení, nastavení SMS zpráv, přihlášení, obecné nastavení
  2. Uživatelé a role - nastavení rolí a vytvoření uživatele (v přípravě)
  3. Skupiny - vytvoření skupin a vysvětlení, jak fungují v zápisech deníku
  4. Přidaná tlačítka - přidání tlačítka a funkce v záznamech zaměstnanců