Sklad

Centrální sklad a evidence pohybů skladových položek na skladu jednotlivých staveb. V systému se pořizuje příjem (nákup) materiálu na tzv. Centrální sklad. Z Centrálního skladu se materiál převádí na sklady jednotlivých projektů, kde se spotřebují ve výrobě.

Jednotlivé skladové položky jsou kategorizovány a značeny výrobcem. Vytvoření záznamů skladových karet dosáhnete nejrychleji importem seznamu položek ve formátu XLSX.

Optimální postup zpracování dat

Vytvoření třídění položek

 • Založit výrobce – umožňuje členění položek skladu dle výrobců
 • Založit kategorie – umožňuje členění položek skladu do jednotlivých kategorií, např. štěrk, lepidla, omítky apod.

Import položek

 • Pomocí šablony pro import z XLSX
 • Doplnit ručně
 • Vtvoření záznamu sklad
 • Importovat hromadně položky (stav skladových zásob)

Používané operace v modulu sklad

 • Nákup / příjem materiálu na centrální sklad
 • Převod na sklad projektu
 • Rezervace materiálu
 • Záznam o spotřebě materiálu
 • Odpis položek

Založení záznamu Výrobce

 1. Přejděte do agendy “Sklad / Výrobci”.
 2. Stiskněte tlačítko Přidat záznam.
 3. Zapište název výrobce, který bude nadále v evidenci.
 4. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Založení záznamu Kategorie

 1. Přejděte do agendy “Sklad / Kategorie”.
 2. Stiskněte tlačítko Přidat záznam.
 3. Zapište název kategorie, který bude nadále v evidenci.
 4. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Položky skladu

Stěžejní část modulu Sklady jsou položky. Ty je vhodné členit podle:

 • Kategorie
 • Výrobce

Data (kategorie, výrobce) se dále využívají při importu položek na sklad.

Příklad: kategorie „Omítky“ obsahují položky výrobců Den Braven, Knauf.

Založení záznamu Položka jednotlivě

 1. V agendě “Sklad – Položky” stiskněte tlačítko Přidat záznam.
 2. Vyplňte “Kód”. Jedná se o evidenční kód položky v systému. Tento záznam je povinný.
 3. V poli “Varovat, pokud je na skladě méně než“ zadejte číselnou hodnotou počet měrných jednotek, která je považována jako limitní minimum. Klesne-li zásoba položky pod tuto hodnotu, zobrazí se hlášení v “Nástěnka / Sklad”.
 4. V poli “Odkaz” můžete doplnit libovolný odkaz. Vhodné je například doplnit odkaz na web výrobce, technické listy či e-shop, kde byla položka zakoupena.
 5. Zvolte “Kategorii” položek. Pozor, pokud chcete třídit položky do kategorií, je potřeba je nejprve zadat v agendě “Sklad / Kategorie”.
 6. Pokračujte záznamem “Výrobce”. Zde funguje našeptávač již vytvořených výrobců v agendě “Sklad / Výrobci”.
 7. V poli “Jednotka” zvolte výběrem z roletového menu měrnou jednotku.
 8. Pokud má položka nějaké denní náklady, můžete vyplnit pole “Cena pronájmu / 1 den”.
 9. Doplňte hmotnost v poli “Váha položky (kg)”.
 10. Výběrem z roletového menu nastavte položce stav “Aktivní” - “Ano/Ne”. Aktivní položky se později zobrazují do dalšího zpracování.
 11. V pravé části formuláře vyplňte textové pole “Popis” položky. Doplnit můžete také “Obrázek” z prostředí vašeho počítače. Pro výběr grafického souboru stiskněte tlačítko “Vybrat soubor”.
 12. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Import položek ze šablony

 1. V agendě “Sklad / Položky” stiskněte tlačítko Importovat záznamy.
 2. Stáhněte šablonu pro import dat ve formátu XLSX. Šablona obsahuje list “Data” s uvedením všech Výrobců, Kategorií a množstevních jednotek (MJ) vedených v systému.
 3. Otevřete stažený XLSX soubor se šablonou, kde vyplňte:
  • Kód položky
  • Výrobce (výběrem z rozbalovací nabídky)
  • Kategorie (výběrem z rozbalovací nabídky)
  • Název
  • Jednotky (výběrem z rozbalovací nabídky)
  • Cena pronájmu /1 den
 4. Uložte a zavřete soubor.
 5. Stiskněte tlačítko “Vybrat soubor” a vyhledejte ho ve vašem počítači.
 6. Dokončete stisknutím tlačítka “Import”.

Takto zpracované položky je možné v další fázi zpracování naskladnit v jednotlivých skladech.


Agenda Sklady

Skladem se rozumí evidence zásob a materiálového zajištění na jednotlivých stavbách.

Sklady

Přehledná mřížka zobrazuje všechny sklady a umožňuje základní operace:

 • založení záznamu
 • editaci záznamu skladu

Založení záznamu skladu

Centrální sklad – minimálně jeden záznam skladu musí mít aktivní nastavení “Centrální sklad“. Na tento sklad se pořizuje prvotní import položek. Z něj pak dál převádíte materiál na sklady jednotlivých projektů.

Tip: Při vytváření nového projektu je vhodné vytvořit sklad přímo z projektu zatržením volby “Vytvořit sklad” na formuláři “Základní informace”.

Vytvoření skladu

 1. V otevřené agendě “Sklad / Přehled skladů” stiskněte tlačítko Vytvořit sklad.
 2. Zapište název skladu.
  • “Nastavit jako centrální sklad” – Ano / Ne
  • “Zobrazit sklad v hlavním menu” – Ano / Ne

Sklady v hlavním menu

V hlavním menu aplikace jsou tzv. centrální sklady zařazeny na úvod menu modulu Sklad. Další záznamy skladů, např. projektové sklady, můžete také zobrazit v hlavním roletovém menu – aktivní volba “Zobrazit sklad v hlavním menu”.

 1. V poli “Projekt” výběrem z roletového menu zvolte příslušnost ke konkrétnímu projektu.
 2. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Vlastnosti a změna záznamu skladu

Ve vlastnostech záznamu je možné upravit či doplnit dříve zadané údaje.

 1. Přejděte do agendy “Sklad / Přehled skladů”.
 2. Klikněte na ikonu “Upravit Upravit v řádku vybraného skladu, který chcete upravit.
 3. Upravte požadované údaje.
 4. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Přehled aktivních záznamů skladů

 1. V tabulce skladů v agendě “Sklad / Přehled skladů” kurzorem klikněte na požadovaný sklad. Lepší orientaci umožňuje zvýrazněná mřížka.
 2. Detail skladu zobrazuje jednotlivé záložky:
  • Položky na skladě – seznam položek aktuálně na skladu
  • Pohyby na skladě – historie všech pohybů na daném skladu
  • Rezervace – zde uvidíte rezervace z daného skladu, pokud nějaké jsou

Úkony prováděné v modulu sklad

 • Nákup
 • Rezervace
 • Převodka
 • Spotřeba
 • Odpis

Příjem na sklad – Nákup

Nákup pracuje se záznamem položek skladu. Zkontrolujte, že máte všechny položky nákupu v systému založené.

 1. Otevřete záznam Centrálního skladu a stiskněte tlačítko Nákup.
 2. Zaškrtněte položky, které chcete naskladnit a klikněte na “Přidej označené položky do nákupu” nebo “Pokračovat”.
 3. Pole “Datum” se předvyplní z nastavení vašeho počítače. Můžete jej změnit.
 4. Pokud chcete, vyplňte textové pole “Poznámky”.
 5. Doplňte položky nákupu, jejich množství a cenu bez DPH.
 6. Nákup si můžete uložit pomocí tlačítka “Uložit nákup” nebo “Uložit nákup a zpět do skladu”, pokud ještě v budoucnu potřebujete doplnit nějaké další položky.
 7. Klikněte na tlačítko “Pokračovat”.
 8. Otevře se souhrn provedeného nákupu, kde můžete informace zrevidovat.
 9. Pokud je vše v pořádku, dokončete stisknutím tlačítka “Dokončit nákup”.

Pozor! Dokončený nákup nelze jen tak jednoduše vymazat, chybně naskladněné položky můžete odepsat přes tlačítko “Odpis” nebo přes “Převodka”, pokus šly položky z jiného skladu.

Přidání položek hromadným importem

Importní šablona obsahuje dva listy:

 • "Import" – záložka pro záznam položek
 • "Data" – položky, které je možné zadat do zpracování

Pozor! Pokud není položka na listu “Data”, není možné ji naskladnit.

 1. V otevřeném skladu a formuláři “Nákup” stiskněte tlačítko “Nahrát XLS”.
 2. Stáhnete šablonu pro vyplnění dat pomocí tlačítka “Stáhnout XLSX šablonu pro import”.
 3. V počítači šablonu vyhledejte a vyplňte:
  • Název – vyplňte nabídkou z rozevíracího seznamu a zkontrolujte měrnou jednotku
  • Počet – množství naskladněných položek
  • Soubor uložte a zavřete
 4. Ve Stavariu klikněte na importování záznamů “Vybrat soubor”, vyberte upravený soubor v počítači a dokončete stisknutím tlačítka Import.
 5. Data ze šablony se načtou do systému, kde je možné je dále upravit. Doplňte a zkontrolujte jednotkovou cenu položek.
 6. Příjem na sklad dokončete stisknutím tlačítka "Pokračovat”.
 7. Systém zobrazí rekapitulační část informací.
 8. Dokončete stisknutím tlačítka "Dokončit nákup”.

Přidání položek jednotlivě

Skladové položky se také přidávají postupným zápisem jednotlivých informací a údajů.

 1. V otevřeném záznamu Centrálního skladu stiskněte tlačítko Nákup.
 2. V otevřeném formuláři nákupu stiskněte tlačítko “Přidej označené položky do nákupu”.
 3. Vyplňte kód položky v sloupci “Kód”.
 4. Doplňte “Název” položky.
 5. Doplňte počet množstevních jednotek v poli “Počet MJ”.
 6. Zadejte cenu bez DPH do pole “Částka bez DPH)”.
 7. Klikněte na “Pokračovat”.
 8. V rekapitulaci nákupu dokončete stisknutím tlačítka "Dokončit nákup”.

Převod materiálu na jiný sklad

Převod materiálu se nejčastěji vytváří, když jde o převod materiálu z centrálního skladu na sklad projektu (na stavbu).

 1. V libovolném otevřeném skladu v agendě “Sklad / Přehled skladů” stiskněte tlačítko Převodka.
 2. Označte položky, které chcete převést a stiskněte tlačítko “Přidej označené položky do výdejky”.
 3. Vyplňte “Datum a čas” provedení změny nebo ponechte vygenerované číslo systémem.
 4. V poli “Na sklad” vyberte z roletového menu cílový sklad, kam bude materiál převeden.
 5. Volitelně doplňte textovou poznámku.
 6. Rozpracovanou výdejku můžete uložit stisknutím tlačítka “Uložit výdejku”.
 7. Stisknutím tlačítka “Pokračovat” se dostanete na závěrečnou rekapitulaci dokladu. Zde můžete:
  • “Upravit údaje” – umožní změnit záznam včetně položek
  • “Zrušit výdejku” – zruší zadávání záznamu. Systém uživatele vyzve k potvrzení tohoto úkonu.
 8. Dokončete stisknutím tlačítka “Dokončit výdejku”.

Rezervace

 1. V otevřeném záznamu skladu se seznamem položek stiskněte tlačítko Rezervace.
 2. Potvrďte stisknutím tlačítka "Pokračovat”.
 3. Ve třetí části postupným zápisem do pole “Název” aktivujete tzv. Našeptávač, který dále pomůže s výběrem položek. Našeptávat můžete dle kódu či dle názvu. Kliknutím na název položky ji vložte do pole “Název”. Položku je možné zapsat také ručně.
 4. Stisknutím tlačítka "Pokračovat” systém zrekapituluje přehled položek.
 5. Dokončete stisknutím tlačítka Dokončit rezervaci.

Takto vytvořený záznam se zobrazuje na záložce Rezervace. Z rozpracované rezervace je umožněn následný výdej.

Spotřeba materiálu

Tlačítko Spotřeba se nejčastěji používá, pokud jde o okamžité použití materiálu na stavbě.

 1. V libovolném otevřeném skladu v agendě “Sklad / Přehled skladů” stiskněte tlačítko Spotřeba.
 2. Označte položky, které chcete spotřebovat a stiskněte tlačítko “Přidej označené položky do spotřeby”.
 3. Vyplňte “Datum a čas” provedení změny nebo ponechte vygenerované číslo systémem.
 4. V poli “Na sklad” vyberte z roletového menu cílový sklad, kam bude materiál převeden.
 5. Volitelně doplňte textovou poznámku.
 6. Rozpracovanou výdejku můžete uložit stisknutím tlačítka “Uložit spotřebu”.
 7. Stisknutím tlačítka “Pokračovat” se dostanete na závěrečnou rekapitulaci dokladu. Zde můžete:
  • “Upravit údaje” – umožní změnit záznam včetně položek
  • “Zrušit spotřebu” – zruší zadávání záznamu. Systém uživatele vyzve k potvrzení tohoto úkonu
 8. Dokončete stisknutím tlačítka “Dokončit spotřebu”.
 9. Systém zobrazí informační hlášení o provedeném úkonu “Materiál spotřebován”.

Úprava otevřené sestavy

V otevřeném centrálním skladu v agendě “Sklad / Přehled skladů” se zobrazují nedokončené doklady.

Přehled skladů

 1. V agendě “Sklad / Přehled skladů” přejděte do tzv. centrálního skladu.
 2. V otevřeném záznamu stiskněte tlačítko "Pokračovat”.
 3. Položky ze sestavy je možné vymazat stisknutím tlačítka “Odstranit” na pravém konci řádku.

Odstranění položek skladu

Odpis

 1. V otevřeném záznamu skladu agendy “Sklady / Přehled skladů” se seznamem položek stiskněte tlačítko “Odpis”.
 2. Označte položky, které mají být odepsány (likvidace) a stiskněte tlačítko "Pokračovat”.
 3. V druhé části formuláře vyplňte množství zásob určených k likvidaci.
 4. Klikněte na tlačítko “Pokračovat”.
 5. Dokončete stisknutím tlačítka “Dokončit odpis”.

Systém zobrazí informační hlášení o povedeném úkonu “Materiál odepsán”.


Report skladu

Vygenerujte si přehled skladových pohybů s ohledem na požadované položky pohodlně ve formátu MS Excel (XLS).

Report skladu

 1. V menu modulu “Sklad” stiskněte tlačítko “Report skladu”.
 2. V zobrazeném formuláři nastavte:
  • “Sklad”, za který bude přehled generován
  • Vyberte položky výběrem z roletového výběru
  • Typ pohybu v kolonce “Stav” - nákup, rezervace, příjemka, výdejka, spotřeba, odpis
  • Zvolte “Období” - “Od - Do” z dostupného kalendáře
 3. Ve spodní části formuláři se zobrazí položky, které vyhovují zadaným podmínkám. Pro export dat do přehledné tabulky stiskněte tlačítko “Generovat XLS”.