Úkoly a požadavky online

Stejně jako v jiných odvětvích, tak i ve stavebnictví je důležitou součástí projektového řízení management úkolů a dohled nad jejich plněním. Nestačí tedy úkol pouze zadat a doufat, že bude vždy ze 100% vyřízen. Vedoucí pracovník i jeho podřízení potřebují mít jasný přehled o tom, kdy je třeba udělat konkrétní práci, do jakého termínu a v neposlední řadě s jakým výsledkem byla splněna. Jen díky takto přesně stanoveným mezníkům lze snížit chybovost při jejich realizaci a zamezit zbytečnému vyhazování peněz.

Evidované úkolování znamená ulehčení pro všechny

Mnozí pracovníci vnímají evidenci úkolů a požadavků jako zbytečný prvek realizace stavby, který jejich práci zpomaluje, neboť se nově, kromě samotného výkonu práce, musí věnovat i jejich potvrzení a vyřízení. Opak je však pravdou. Díky přesnému určení místa a termínu plnění konkrétního požadavku je zamezeno zmatkům a prostojům na stavbách, které vznikají v důsledku opomenutí některých z prací. Aplikace Stavario umožňuje propojení zaměstnance, firmy a investora zároveň. Díky tomuto mechanismu mají vždy všechny subjekty v reálném čase jasný přehled o dění na stavbě a vyřízení aktualizovaných požadavků. Jednoduše. Online.

Opravy stojí čas i peníze

Opravám a nutným předělávkám se nevyhne žádná stavba. Je však rozdíl, pokud k nim dochází občas a z pochopitelných důvodů nebo když jsou vaším denním chlebem. Nejen, že průběh stavby výrazně zpomalí. Zároveň ji i několikanásobně prodraží, a to formou odpracovaných hodin dělníků, penálí od dodavatelů nebo i nepromyšleným nákupem materiálů, aj. Většinou k nim dochází právě z důvodu, že někdo na něco zapomněl. S aplikací Stavario se vám to již nestane.

Zadávání úkolů klientem

Pokud investor či firma potřebují řemeslníkům zadat jakýkoliv konkrétní úkol, udělají tak v kartě požadavků. Co je pro to třeba udělat:

  1. Zadat název požadavku – např. vyzdít zeď v 1. NP z ytongu 10m2
  2. Přiřadit na konkrétní projekt – týká se firem, které realizují více zakázek najednou
  3. Zadat datum vyřízení – tj. datum, do kdy má být splněno
  4. Vybrat zaměstnance, kteří budou za zhotovení zodpovědní (1 nebo více)
  5. Klik na tlačítko "Uložit a zavřít“.

O jakékoliv aktualizaci úkolu (v řešení, případné doplňující dotazy, vyřešeno aj.) je potom zadavatel informován notifikacemi a veškeré změny může sledovat ve své kartě požadavků. Zde má možnost samozřejmě i dále reagovat a vyjadřovat se ke všemu potřebnému.

Jak úkoly a požadavky fungují – z pohledu zaměstnance

Ráno při příchodu do práce se řemeslník pod svým číslem a pinem přihlásí do aplikace Stavario a zkontroluje kartu požadavků. V kartě jsou evidovány všechny nové požadavky k vyřízení. V nich vidí o jaký úkol se jedná, kdo ho zadal, jakého projektu se týká a termín, do kdy má být realizován. Jednoduchým gestem v aplikaci telefonu dá odpovědná osoba zadavateli najevo, že požadavek řeší. Ve chvíli, kdy je hotovo, přejde zaměstnanec do seznamu úkolů a opětovným gestem označí požadavek jako vyřízený (zadavatel vidí ve svém rozhraní). Takto jednoduše lze zamezit zapomínání důležitých aktivit a zároveň evidovat veškeré provedené práce.

Výhody zadávání úkolů skrze aplikaci

Ať jste investor projektu či realizační firma zodpovědná za prováděnou práci, jedna věc vás spojuje. Chcete mít jasný přehled nejen o financích, ale také o samotném průběhu stavby, a to až k jejímu dokončení. A nebudeme si nic nalhávat, tyto dvě oblasti jsou spolu propojené více, než by na první pohled mohlo být patrné. Pokud stavbyvedoucí nedokáže ohlídat řemeslníky, aby vykonávali práci systematicky a dle jasně daných postupů, investor realizační firmu, že pružně reaguje na zadané požadavky, je vůbec možné neprodělávat? Není.

Se Stavario kalhoty neproděláte

Ať už s úmyslem či bez, chyby se vždy najdou a záleží pouze na vás, zda jste ochotni je akceptovat v plném rozsahu nebo se zasadíte o jejich maximální minimalizaci.

Se Stavario zamezíte zbytečnému utrácení, dohadům při předávání stavby a neprůkaznému obviňování, na čí straně je chyba. Již nebudete muset dohledávat komunikace na více platformách a nestane se, že se ztratí úplně. S námi máte vše perfektně evidované na jednom místě.

Mějte stavbu jednoduše pod palcem. A to doslova.

S digitalizací procesů začněte ještě dnes a ušetřete až 11%

Vedle online stavebního deníku je elektronická evidence majetku jednou z mnoha funkcionalit rozsáhlého systému pro stavební firmy, který umožňuje kompletní správu a řízení z jednoho místa.

Firmy, které náš systém začali využívat, potvrdili, že problémy s evidencí, předáváním a ztrátou nářadí zmizely prakticky ze dne na den.

Firmy, které začaly s digitalizací procesů, snížily náklady na stavbu až o 11 %. Používání moderních technologií tak bude i v budoucnu silnou konkurenční výhodou. Chopte se jí co nejdříve.

První kroky se Stavariem

1. Stahněte si aplikaci

Chcete mít vše dostupné kdekoliv a kdykoliv? Stačí mít chytrý telefon, tablet a přístup na internet.

2. Přihlášte se

Jakmile budete mít vytvořený přístup, postup je jednoduchý. Přes aplikaci se v mobilním telefonu přihlásíte pomocí svého ID čísla a PIN kódu.

3. Jednoduše přecházejte mezi projekty

Pracujete během dne na více projektech a je potřeba, aby to bylo jasně vykázané? I to naše aplikace umí.

4. Zadejte požadavek

Zadat jasný a dohledatelný požadavek bude nyní jednodušší než kdy dříve.
Vyřiďte vše jednoduše, elektronicky a mějte historii vždy perfektně evidovanou na jednom místě.

5. Nezapomínejte, čiňte

I přesto, že máte práce nad hlavu a povinnosti se na vaše zaměstnance valí ze všech stran, odteď už na nic nezapomenete. Stačí jednoduše zadat požadavek a hlídat jeho plnění.

Mějte kontrolu nad svou stavbou 24/7

 

Naši specialisté čekají , aby vám pomohli

Vyzkoušejte si nanečisto, jak elektronické vedení majetku funguje. Připravili jsme pro vás jednoduché demo, které vás za pár hodin přesvědčí o přínosech digitalizace vaší firmy. Přidejte se k desítkám spokojených klientů, kterým Stavario pomáhá zpřehlednit procesy a šetřit práci.

 
 

Bc. Kateřina Skopalová

Obchodní zástupce
(CZ, SK)
(+420) 790 285 681
skopalova@stavario.com