Ovládání systému Stavario

Obecné výrazy

Uživatel – osoba pracující ve webovém rozhraní, která administruje projekty, zapisuje do stavebního deníku, stará se o majetek, sklad, upravuje zaměstnancům docházku či nastavuje přístupová práva jiným uživatelům. 

Zaměstnanec – osoba pracující v mobilní aplikaci, kde si vede docházku, fotí průběh stavby a zadává úkoly uživatelům. 

Klient – osoba, která nahlíží do stavebního deníku, zadává úkoly uživatelům a podepisuje dokumenty. 

ERP systém – webové rozhraní aplikace Stavario.

Obecné postupy ovládání  

Obecné ovládání

Tlačítko Přidat záznam - založí nový záznam

Tlačítko Uložit - uloží rozpracovaný záznam a tento zůstane zobrazený

Tlačítko Uložit a zavřít - uloží rozpracovaný záznam a formulář zavře

Tlačítko Uložit a přidat další - uloží rozpracovaný záznam a přejde k založení dalšího

Tlačítko Přidat do složky Přidat do složky - funkce přidá záznam do vytvořené složky 

Tlačítko PřesunPřesun - funkce umožňuje řadit položky ve výpisu 

Tlačítko EditovatEditovat - funkce umožní úpravu zaměřeného záznamu 

Tlačítko SmazatSmazat nebo Smazat - funkce smaže zaměřený záznam 

Tlačítko Odeslat hesloOdeslat heslo - funkce odešle nové heslo na email uživatele nebo SMS s PIN kódem zaměstnanci

Tlačítko NastaveníNastavení - funkce zobrazí nastavení jednotlivých agend a položek nebo umožní upravit zprávu v chatu

Tlačítko ObnovitObnovit - funkce obnoví smazané položky nebo záznamy z koše

Tlačítko TiskTisk - funkce umožní export agendy či položky do PDF pro následný tisk

Tlačítko Výpis položekVýpis položek - funkce zobrazí výpis položek v dané agendě

Tlačítko StáhnoutStáhnout - funkce stáhne požadované dokumenty či obrázky 

Hvězdička* - údaj, který je nutné vyplnit

Zaškrtávač - funkce označí jednotlivé položky pro následné hromadné úpravy

Roletové (rozbalovací) menuRoletové (rozbalovací) menu - pole, kde vybíráte z přednastavených možností

Filtrační panel

Filtrační panel

Filtrační panel je dostupný ve všech formulářích a jeho ovládání je shodné napříč celým systémem.  

Jak používat filtr:

  1. V zobrazeném formuláři klikněte do filtračního panelu.  
  2. Do příslušné buňky zapište znaky či slovo, které má být vyhledáno. Upozornění: je vyžadováno použití diakritiky.  
  3. Stiskněte tlačítko Filtrovat v pravé části formuláře.  

Příklad: Vyhledávání v seznamu zaměstnanců provedete v modulu "Zaměstnanci". Klikněte do pole "Příjmení". Zapište požadovaný text a stiskněte tlačítko Filtrovat. Filtraci záznamů je také možné spustit stisknutím klávesy Enter.  

Vypnutí filtru

Postup:

  1. V zobrazeném formuláři klikněte do vyplněného filtrovacího pole.
  2. Vymažte z pole vyplněné znaky
  3. Dokončete stisknutím tlačítka Filtrovat nebo klávesou Enter.  

Hromadné odstranění záznamů 

Postup:

  1. V seznamu položek (řádků) na levé straně označte zatržením záznamy Zaškrtávač.  
  2. Stiskněte tlačítko Smazat.  

Poznámka: Odstraněné záznamy je možné z koše obnovit. V příslušném seznamu ve filtračním panelu zvolte Koš. Zobrazí se odstraněné záznamy.  Pro obnovení záznamu stiskněte tlačítko "Obnovit záznam" Obnovit záznam.