Pomoc

Podstawa:

 1. Sterowanie systemem Stavario - pojęcia ogólne, przyciski, filtry
 2. Dane firmy - ustawienie danych przedsiębiorstwa, które mają być wpisane do dziennika budowy
 3. Tablica ogłoszeń
 4. Projekty
  1. Przegląd - wprowadzenie, import, filtrowanie, masowe wysyłanie
  2. Projekt indywidualny - tworzenie projektu, podstawowe informacje, odpowiedzialni użytkownicy, odbiorcy powiadomień, notatki, zadania, pogoda, zdjęcia, raport
  3. Faktury - Szczegóły faktury
  4. Dokumenty - szczegóły dokumentu
 5. Klienci
  1. Rola i tworzenie - ustawianie ról, tworzenie klienta i przypisywanie roli
  2. Interfejs klienta - nawigacja w interfejsie klienta
 6. Dziennik budowy
  1. Przegląd - Tworzenie dziennika, dane identyfikacyjne, zaangażowane strony
  2. Zapisy dzienne - wykonanie, wspólny zapis, grupy (podwykonawcy), podpis, druk
  3. Podpisy - jak podpisać dziennik, podpisy zwykłe a poświadczone, podpisy opiekuna administracyjnego a podpisy pieczątkowe
 7. Personel
  1. Przegląd, grupy i tworzenie - grupy, tworzenie pracowników, timesheets, urlopy, BHP (zapis + powtórzenie), przepracowane godziny, szablony dokumentów
  2. Zapisy - jak działa, filtrowanie, edycja zapisów (dodanie dnia pracy niezarejestrowanemu pracownikowi, dodanie przerwy)
  3. Dokumenty i wiadomości - szczegóły dokumentu (od użytkownika, dla użytkownika, dla personelu), dziennik zmian, wysyłanie wiadomości do personelu
  4. Urlopy i nieobecności - wypłata, przeniesienie urlopu
  5. BHP - dokument z podpisami, nakazami regularnego powtarzania
 8. Nieruchomość
  1. Ewidencja nieruchomości - przegląd, tworzenie zasobów, zadania, nowości
  2. Wynajem - w przygotowaniu
 9. Zadania
  1. Ustawienia i teoria - Typy zadań, relacje użytkownik/pracownik/klient
  2. Utwórz zadanie i czat - szczegóły zadania, załączniki, dziennik zmian
 10. Magazyn
  1. Kategorie i producenci - tworzyć kategorie i producentów
  2. Pozycje - dodawanie / importowanie pozycji, szczegóły pozycji
  3. Przegląd magazynów - zakup, rezerwacja, transfer, zużycie, amortyzacja
  4. Raporty magazynowe - filtr, generowanie XLS
 11. Raporty
 12. Dokumenty - w przygotowaniu
 13. Konfiguracja
  1. Konfiguracja podstawowe - tablica ogłoszeń, pobieranie faktur, ustawienia podstawowe, ustawienia SMS, logowanie, ustawienia ogólne
  2. Użytkownicy i role - ustawianie ról i tworzenie użytkowników (w toku)
  3. Grupy - tworzenie grup i wyjaśnianie ich działania w zapisach dziennika
  4. Dodane przyciski - dodawanie przycisków i funkcji w kartotekach pracowników