Dane firmy

Ustawianie danych przedsiębiorstwa

Zapis danych dotyczących Twojej firmy. Dane te są później przenoszone do dziennika budowy i innych raportów eksportowych. Administrator aplikacji wypełnia nazwę Twojej firmy podczas rejestracji. Wypełnij i sprawdź dokładnie pozostałe dane.

Uzupełnienie podstawowych danych

Procedura:

  1. Przejdź do ustawień firmy za pomocą ikony koła zębatego Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu

  1. Wypełnij pola wymienione w lewej części formularza: Numer ID, Numer VAT, E-mail, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj.
  2. Załaduj logo swojej firmy, klikając Wybierz plik i wybierając obrazek logo.
  3. Aby zakończyć, naciśnij Zapisz.

Dane ogólne

Informacja ta jest generowana przez system.

Jeśli potrzebujesz zmienić te informacje, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną.