Firemné údaje

Nastavenie firemných údajov

Záznam údajov o vašej spoločnosti. Tieto údaje sa neskôr prenášajú do stavebného denníka a ďalších exportných zostáv. Administrátor aplikácie pri registrácii vyplní názov vašej spoločnosti. Ostatné údaje starostlivo doplňte a skontrolujte.

Doplnenie základných údajov

Postup:

  1. Prejdite do nastavenia firemných údajov pomocou ikony ozubených koliesok strong, Nastavenia v pravej hornej časti obrazovky

  1. Doplňujte polia uvedené v ľavej časti formulára: IČO, DIČ, E-mail, Ulica, Mesto, PSČ, Krajina.
  2. Logo spoločnosti nahrajte stlačením tlačidla Vybrať súbor a vyberte obrázok vášho loga.
  3. Na dokončenie stlačte tlačidlo Uložiť.

Všeobecné údaje

Tieto informácie sú generované systémom: Firma, Kód firmy, Objem dát

Pokiaľ tieto údaje potrebujete zmeniť, kontaktujte našu technickú podporu.