Nástenka

Po prihlásení do aplikácie sa zobrazuje Nástenka. Nástenka slúži na rýchly prehľad o všetkých dôležitých informáciách na jednom mieste. Súčasne je umožnený prístup do jednotlivých agend.

Nástenka

Popis záložiek

 • Novinky – tu sa dozviete všetky dôležité novinky, aktualizácie alebo odstávky systému Stavario.
 • Dochádzka – ak potrebujete vedieť aktuálne informácie o svojich zamestnancoch (kto je v práci, na akom projekte aktuálne pracuje, neprítomní zamestnanci, žiadosti o dovolenke či kto je zo zamestnancov chorý), nájdete ich tu.
 • Záznamy – tu vidíte systémové záznamy zamestnancov na jednotlivých projektoch z minulých dní, ktoré vyžadujú vašu pozornosť (zaokrúhlené príchody a odchody, systémom vytvorené odchody).
 • Dokumenty - tu je vidieť prehľad všetkých dokumentov zamestnancov, majetku, jednotlivých projektov a ich expiráciu. Takto teda napríklad zistíte, ktoré z vašich áut má pred technickou, či stroj potrebuje revíziu.
 • Faktúry – v tejto agende vidíte všetky nevybavené faktúry na projektoch a ich splatnosť
 • Úlohy – tu vidíte prehľad všetkých úloh pri projektoch, ku ktorým ste priradení a ďalej úlohy, ku ktorým ste priradení a potrebujú vašu kontrolu (Úlohy na kontrolu).
 • Počasie – aktuálne počasie na projektoch, ku ktorým ste priradení.
 • Pravidelné platby - tu sa dozviete, kedy a aký majetok je potrebné do budúcnosti zaplatiť. Táto agenda sa hodí na evidenciu prenájmov vášho zariadenia.
 • BOZP – táto agenda slúži na evidenciu neodovzdaných dokumentov ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či iných školení. Nepodpísal vám zamestnanec potvrdenie o účasti na školení? To sa dozviete tu.
 • Sklad – v tejto agende sa dozviete o všetkých nákupoch materiálu za daný deň
 • Projekty a denníky – tu sa dozviete aké projekty nemajú vyplnené denné záznamy.
 • Fotografie – tu vidíte najnovšie fotky zhotovené zamestnancami na projektoch, fotky tu môžete rovno schváliť a sprístupniť pre klienta/investora.

Nástenka - fotografie

Prehľady, ktoré sa zobrazujú na Nástenke je možné voliteľne aktivovať v menu "Nastavenia - Užívatelia", kde je vpravo hore fialové tlačidlo "Užívateľské role". Tu vyberiete požadovanú rolu (viac o užívateľských roliach).

Nastavenie nástenky v užívateľských roliach