Ovládanie systému Stavario

Všeobecné výrazy

Užívateľ – osoba pracujúca vo webovom rozhraní, ktorá administruje projekty, zapisuje do stavebného denníka, stará sa o majetok, sklad, upravuje zamestnancom dochádzku či nastavuje prístupové práva iným užívateľom.

Zamestnanec – osoba pracujúca v mobilnej aplikácii, kde si vedie dochádzku, fotí priebeh stavby a zadáva úlohy používateľom.

Klient – osoba, ktorá nazerá do stavebného denníka, zadáva úlohy používateľom a podpisuje dokumenty.

ERP systém – webové rozhranie aplikácie Stavario.

Všeobecné postupy ovládania

Všeobecné ovládanie

Tlačidlo Pridať záznam - založí nový záznam

Tlačidlo Uložiť - uloží rozpracovaný záznam a tento zostane zobrazený

Tlačidlo Uložiť a zavrieť - uloží rozpracovaný záznam a formulár zavrie

Tlačidlo Uložiť a pridať ďalšie - uloží rozpracovaný záznam a prejde na založenie ďalšieho

Tlačidlo Pridať do zložky Pridať do zložky - funkcia pridá záznam do vytvoreného zložky

Tlačidlo Presun - Presun - funkcia umožňuje zoradiť položky vo výpise

Tlačidlo Editovať - Editovať - funkcia umožní úpravu zameraného záznamu

Tlačidlo Zmazať - Zmazať alebo Zmazať - funkcia zmaže zameraný záznam

Tlačidlo Odoslať heslo - Odoslať heslo - funkcia odošle nové heslo na email užívateľa alebo SMS s PIN kódom zamestnancovi

Tlačidlo Nastavenie - Nastavenie - funkcia zobrazí nastavenie jednotlivých agend a položiek alebo umožní upraviť správu v chate

Tlačidlo Obnoviť - Obnoviť - funkcia obnoví zmazané položky alebo záznamy z koša

Tlačidlo Tlač - Tlač - funkcia umožní export agendy či položky do PDF pre následnú tlač

Tlačidlo Výpis položiek - Výpis položiek - funkcia zobrazí výpis položiek v danej agende

Tlačidlo Stiahnuť - Stiahnuť - funkcia stiahne požadované dokumenty či obrázky

Hviezdička - * - údaj, ktorý je nutné vyplniť

Zaškrtávač - - funkcia označí jednotlivé položky pre následné hromadné úpravy

Roletové (rozbaľovacie) menu - Roletové (rozbaľovacie) menu - pole, kde vyberáte z prednastavených možností

Filtračný panel

Filtračný panel

Filtračný panel je dostupný vo všetkých formulároch a jeho ovládanie je zhodné naprieč celým systémom.

Ako používať filter:

  1. V zobrazenom formulári kliknite do filtračného panela.
  2. Do príslušnej bunky zapíšte znaky alebo slovo, ktoré má byť vyhľadané. Upozornenie: je vyžadované použitie diakritiky.
  3. Stlačte tlačidlo Filtrovať v pravej časti formulára.

Príklad: Vyhľadávanie v zozname zamestnancov vykonáte v module "Zamestnanci". Kliknite do poľa "Priezvisko". Zapíšte požadovaný text a stlačte tlačidlo Filtrovať. Filtráciu záznamov je tiež možné spustiť stlačením klávesu Enter.

Vypnutie filtra

Postup:

  1. V zobrazenom formulári kliknite do vyplneného filtrovacieho poľa.
  2. Vymažte z poľa vyplnené znaky.
  3. Dokončite stlačením tlačidla Filtrovať alebo klávesom Enter.

Hromadné odstránenie záznamov

Postup:

  1. V zozname položiek (riadkov) na ľavej strane označte zaškrtnutím záznamy Zaškrtávač.
  2. Stlačte tlačidlo Zmazať.

Poznámka: Odstránené záznamy je možné z koša obnoviť. V príslušnom zozname vo filtračnom paneli zvoľte Kôš. Zobrazia sa odstránené záznamy. Pre obnovenie záznamu stlačte tlačidlo "Obnoviť záznam" Obnoviť záznam.