Reporty

Prehľady odpracovaných hodín za vybraného zamestnanca či celú partiu a iné štatistiky získate za pár kliknutí v module reporty.

Združuje tieto agendy

 • Odpracované hodiny na projekte
 • Odpracované hodiny
 • Zákazky
 • Prechody medzi projektmi
 • Štatistiky
 • Zmazané záznamy

Prehľady a reporty si môžete rôzne filtrovať. Časové rozlíšenie v kombinácii s výberom konkrétneho zamestnanca podá rýchlo informácie potrebné ako pre rozhodovanie, tak aj pre prehľad nákladov stavby.

Odpracované hodiny na projekte

Prehľad mzdových nákladov na realizáciu projektu je jedným z kľúčových prvkov pre jeho úspešné riadenie. V tejto agende si môžete rýchlo a najmä prehľadne zobraziť odpracované hodiny/mzdové náklady tzv. na zamestnancov a projekt. Pri výpočte mzdového nákladu je kalkulovaná hodinová sadzba, ktorú ste zadali na kartu zamestnanca.

 1. V otvorenej agende “Reporty / Odpracované hodiny” na projekte označte zaškrtnutím skupinu zamestnancov alebo jedného vybraného zamestnanca. Automaticky je nastavené zobrazovanie iba aktívnych zamestnancov.
 2. V druhej časti formulára zvoľte projekt, za ktorý majú byť dáta zobrazené.
 3. V ďalšom diele formulára výberom z kalendára nastavte počiatočný a konečný dátum. na určenie časového rozsahu. Dátum je možné zadať aj ručne, v tvare DD.MM.RRRR.
 4. Pre dokončenie spracovania podkladov stlačte tlačidlo “Načítať report” alebo potvrďte stlačením klávesu Enter.

Pre potreby ďalšieho spracovania, napr. do účtovníctva je umožnený export dát vo formáte XLS. V tomto prípade stlačte tlačidlo “Stiahnuť report”.

Odpracované hodiny

Prehľadná tabuľka spotrebovaných hodín za jednotlivé mesiace. Tento prehľad Vám zobrazuje dáta sumárne, bez ohľadu na projekt.

Odpracované hodiny

 1. V otvorenej agende “Reporty / Odpracované hodiny” označte zaškrtnutím skupinu zamestnancov alebo jedného vybraného zamestnanca.
 2. V druhom diele formulára označte preferovaný typ záznamu. Legenda a popis je jednotlivých polí je súčasťou formulára. Na výber máte:
  • Prvý príchod
  • Posledný odchod
  • Celkom hodín
  • Výplata
  • Nadčas
  • Zálohy
 3. Pre export dát vo formáte XLS sú dostupné zostavy "Stiahnuť report" s kompletnými údajmi a "Generovať XLS výdavky" s informáciami o výdavkoch za zamestnanca.
 4. Generovaný súbor sa stiahne do prostredia vášho počítača. Je možné ho generovať opakovane. Je však nutné dodržať rôzne názvy súborov, napr. označenie priezviskom zamestnanca alebo mesiaca.

Kontrola správnosti

Systém kontroluje súlad záznamov. Akonáhle sa v dennom zázname vyskytne nezrovnalosť, je systémom identifikovaná a graficky zvýraznená.

Kontrola správnosti reportu

Zákazky

Kompletný prehľad nákladov a informácií o vašich projektoch na jednom mieste.

Tabuľka zobrazuje rôzne typy informácií a záznamov s ohľadom na spotrebované hodiny, vydaný materiál, preplatené doklady a ďalšie. Tento prehľad je možné pohodlne exportovať vo formáte XLS do vášho počítača.

 1. V otvorenej agende “Reporty / Zákazky” zapíšte hľadaný projekt do prvého filtračného poľa.
 2. Nastavte časový rámec výberom počiatočného a koncového dátumu z kolónok “OD / DO”.
 3. Rovnako tak nastavujte podmienky v ďalších poliach.
 4. Požadovaný report si zobrazíte stlačením tlačidla “Zobraziť”.
 5. Export dát do tabuľkového editora vykonajte stlačením tlačidla “Generovať XLS”.

Prechody medzi projektmi

Obvyklou situáciou je presun zamestnancov medzi jednotlivými miestami realizácie – projekty. Tieto neefektívne časy sú zaznamenané v mobilnej aplikácii pomocou tlačidla "Iná stavba" a sústredené v aplikácii do agendy "Reporty / Prechody medzi projektmi".

Poznámka: Čas presunu z jednej stavby na stavbu druhú je registrovaný ako dochádzka na cieľovej stavbe.

 1. V otvorenej agende “Reporty / Prechody medzi projektmi” označte zamestnancov či celú skupinu zamestnancov.
 2. Nastavte si, aký mesiac chcete zobraziť.
 3. Dokončite stlačením tlačidla Zobraziť.

Štatistiky

Najvyšší počet odpracovaných hodín, najväčšie odchýlky od miesta stavby, najväčšia absencia, dochádzka či abnormálne časté návštevy lekára sú obvyklým vodítkom každého manažéra projektu pri hodnotení zamestnancov. Agenda "Reporty / Štatistiky" zobrazuje prehľad z agendy "Zamestnanci / Záznamy" a ich početnosť vrátane ďalších štatistických údajov. Štatistika je generovaná za zvolené obdobie v kalendári.

Štatistiky

Zmazané záznamy

Zobrazenie vhodné pre správcu aplikácie slúži na dohľadávanie domnelo zmiznutých záznamov. V prípade, že používateľ príliš často chybne vymaže záznam, môžete upraviť jeho prístup a obmedziť rozsah jeho činností v systéme. Dáta a záznamy tu zobrazované sú tu triedené podľa dátumu (najnovšie > najstaršie).