Nově schválené změny zákonů

u vedení stavebního deníku

Jedná se o zákon autorizační a stavební, kde proběhly dvě větší změny.

První změnu můžeme vidět u autorizačního zákona č.360/1992 Sb., který umožňuje místo vlastnoručního podpisu nebo otisku autorizačního razítka použít elektronický podpis. Jsou varianty elektronického podpisu dokumentů na základě § 13 odstavce 3, kde “autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace.”

V příloze 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě se uvádí: “V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.”

 

Druhou změnou v tomto případě mluvíme o stavebním zákoně, který v § 157 odstavci 4 uvádí, “Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis.” Což znamená, že stavební deník jde vést i elektronickou formou a tímto se odstraňují překážky digitalizace stavby.

V minulosti Ministerstvo pro místní rozvoj specifikovalo, že deník můžeme vést v elektronické podobě na základě právních předpisů, ale ještě si počkáme i na související úpravu provádějícího předpisu, kde může dojít i k dalším změnám.

 

Zdroj

Zákon č. 183/2006 Sb. , Zákon č. 360/1992 Sb., Příloha 16 vyhláška č. 499/2006 Sb.

cookies
Tento web používá soubory cookies ke zlepšení vašeho zážitku. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi Zásadami ochrany dat a Zásadami cookies.