Úlohy a požiadavky online

Rovnako ako v iných odvetviach, tak aj v stavebníctve je dôležitou súčasťou projektového riadenia manažment úloh a dohľad nad ich plnením. Nestačí teda úloha iba zadať a dúfať, že bude vždy zo 100% vybavená. Vedúci pracovník aj jeho podriadení potrebujú mať jasný prehľad o tom, kedy je potrebné urobiť konkrétnu prácu, do akého termínu av neposlednom rade s akým výsledkom bola splnená. Len vďaka takto presne stanoveným míľnikom je možné znížiť chybovosť pri ich realizácii a zamedziť zbytočnému vyhadzovaniu peňazí.

Evidované úlohovanie znamená uľahčenie. Pre všetkých.

Mnohí pracovníci vnímajú evidenciu úloh a požiadaviek ako zbytočný prvok realizácie stavby, ktorý ich prácu spomaľuje, pretože sa novo, okrem samotného výkonu práce, musia venovať aj ich potvrdeniu a vybaveniu. Opak je však pravdou. Vďaka presnému určeniu miesta a termínu plnenia konkrétnej požiadavky je zamedzené zmätkom a prestojom na stavbách, ktoré vznikajú v dôsledku opomenutia niektorých z prác. Aplikácia Stavario umožňuje prepojenie zamestnanca, firmy a investora zároveň. Vďaka tomuto mechanizmu majú vždy všetky subjekty v reálnom čase jasný prehľad o dianí na stavbe a vybavení aktualizovaných požiadaviek. Jednoducho. Online.

Opravy stoja čas aj peniaze

Opravám a nutným prerábkam sa nevyhne žiadna stavba. Je však rozdiel, pokiaľ k nim dochádza občas a z pochopiteľných dôvodov alebo keď sú vaším denným chlebom. Nielen, že priebeh stavby výrazne spomalí. Zároveň ju aj niekoľkonásobne predraží, a to formou odpracovaných hodín robotníkov, peračníkov od dodávateľov alebo aj nepremysleným nákupom materiálov, ai. Väčšinou k nim dochádza práve z dôvodu, že niekto na niečo zabudol. S aplikáciou Stavario sa vám to už nestane.

Zadávanie úloh klientom

Pokiaľ investor či firma potrebujú remeselníkom zadať akúkoľvek konkrétnu úlohu, urobia tak v karte požiadaviek. Čo treba pre to urobiť:

  1. Zadať názov požiadavky – napr. vymurovať múr v 1. NP z ytongu 10m2
  2. Priradiť na konkrétny projekt – týka sa firiem, ktoré realizujú viac zákaziek naraz
  3. Zadať dátum vybavenia – tj. dátum, do kedy má byť splnené
  4. Vybrať zamestnancov, ktorí budú za zhotovenie zodpovední (1 alebo viac)
  5. Kliknite na tlačidlo "Uložiť a zavrieť“.

O akejkoľvek aktualizácii úlohy (v riešení, prípadné doplňujúce otázky, vyriešené a i.) je potom zadávateľ informovaný notifikáciami a všetky zmeny môže sledovať vo svojej karte požiadaviek. Tu má možnosť samozrejme aj ďalej reagovať a vyjadrovať sa ku všetkému potrebnému.

Ako úlohy a požiadavky fungujú – z pohľadu zamestnanca

Ráno pri príchode do práce sa remeselník pod svojím číslom a pinom prihlási do aplikácie Stavario a skontroluje kartu požiadaviek. V karte sú evidované všetky nové požiadavky na vybavenie. V nich vidí o akú úlohu ide, kto ho zadal, akého projektu sa týka a termín, do kedy má byť realizovaný. Jednoduchým gestom v aplikácii telefónu dá zodpovedná osoba zadávateľovi najavo, že požiadavku rieši. Vo chvíli, keď je hotové, prejde zamestnanec do zoznamu úloh a opätovným gestom označí požiadavku ako vybavenú (zadávateľ vidí vo svojom rozhraní). Takto jednoducho je možné zamedziť zabúdaniu dôležitých aktivít a zároveň evidovať všetky vykonané práce.

Výhody zadávania úloh cez aplikáciu

Či ste investor projektu alebo realizačná firma zodpovedná za vykonávanú prácu, jedna vec vás spája. Chcete mať jasný prehľad nielen o financiách, ale aj o samotnom priebehu stavby, a to až na jej dokončenie. A nebudeme si nič nahovárať, tieto dve oblasti sú spolu prepojené viac, než by na prvý pohľad mohlo byť zrejmé. Ak stavbyvedúci nedokáže strážiť remeselníkov, aby vykonávali prácu systematicky a podľa jasne daných postupov, investor realizačnú firmu, že pružne reaguje na zadané požiadavky, je vôbec možné neprerábať? Nie je.

So Stavario nohavice neprerobíte

Či už s úmyslom alebo bez, chyby sa vždy nájdu a záleží iba na vás, či ste ochotní ich akceptovať v plnom rozsahu alebo sa zasadíte o ich maximálnu minimalizáciu.

So Stavario zamedzíte zbytočnému míňaniu, dohadom pri odovzdávaní stavby a nepreukaznému obviňovaniu, na koho strane je chyba. Už nebudete musieť dohľadávať komunikácie na viacerých platformách a nestane sa, že sa stratí úplne. S nami máte všetko perfektne evidované na jednom mieste.

Majte stavbu jednoducho pod palcom. A to doslova.

S digitalizáciou procesov začnite ešte dnes a ušetrite až 11%

Popri online stavebnom denníku je elektronická evidencia majetku jednou z mnohých funkcionalít rozsiahleho systému pre stavebné firmy, ktorý umožňuje kompletnú správu a riadenie z jedného miesta.

Firmy, ktoré náš systém začali využívať, potvrdili, že problémy s evidenciou, odovzdávaním a stratou náradia zmizli prakticky zo dňa na deň.

Firmy, ktoré začali s digitalizáciou procesov, znížili náklady na stavbu až o 11 %. Používanie moderných technológií tak bude aj v budúcnosti silnou konkurenčnou výhodou. Chopte sa jej čo najskôr.

Prvé kroky so Staváriom

1. Stiahnite si aplikáciu

Chcete mať všetko dostupné kdekoľvek a kedykoľvek? Stačí mať šikovný telefón, tablet a prístup na internet.

2. Prihláste sa

Akonáhle budete mať vytvorený prístup, postup je jednoduchý. Cez aplikáciu sa v mobilnom telefóne prihlásite pomocou svojho ID čísla a PIN kódu.

3. Jednoducho prechádzajte medzi projektmi

Pracujete počas dňa na viacerých projektoch a je potrebné, aby to bolo jasne vykázané? Aj to naša aplikácia vie.

4. Zadajte požiadavku

Zadať jasnú a vyhľadateľnú požiadavku bude teraz jednoduchšia ako kedykoľvek predtým.
Vybavte všetko jednoducho, elektronicky a majte históriu vždy perfektne evidovanú na jednom mieste.

5. Nezabúdajte, čiňte

Aj napriek tomu, že máte prácu nad hlavu a povinnosti sa na vašich zamestnancov valia zo všetkých strán, odteraz už na nič nezabudnete. Stačí jednoducho zadať požiadavku a strážiť jej plnenie.

Majte kontrolu nad svojou stavbou 24/7

 

Naši špecialisti čakajú, aby vám pomohli

Vyskúšajte si nanečisto, ako elektronické vedenie majetku funguje. Pripravili sme pre vás jednoduché demo, ktoré vás za pár hodín presvedčí o prínosoch digitalizácie vašej firmy. Pridajte sa k desiatkam spokojných klientov, ktorým Stavario pomáha sprehľadniť procesy a šetriť prácu.