Majetok

Evidencia drobného majetku a jeho aktívneho používania zamestnancami. Záznamy do evidencie je možné zaobstarať hromadne a neskôr dopĺňať po jednotlivých záznamoch.

Agenda Evidencia majetku

V hlavnej lište aplikácie kliknite na tlačidlo Evidencia majetku na spracovanie záznamov skladovej evidencie. Táto agenda je prepojená s mobilnou aplikáciou. Odovzdanie náradia jednotlivým zamestnancom na stavbu prebieha pomocou načítania čiarového kódu. Prostredníctvom Noviniek (informačné správy) je možné zaslať zamestnancom na ich mobilné aplikácie informácie o novo zhotovenom stroji či náradí.

Pridanie nového záznamu

 1. V agende “Majetok / Evidencia majetku” stlačte tlačidlo Pridať záznam/priečinok.
 2. Na záložke "Základné informácie" vyplňte:
  • “Typ záznamu” - “Záznam” - ak chcete založiť zložku, zvoľte “Zložka”
  • "Aktívny" - "Áno / Nie" - vyberte "Áno", ak chcete majetok ihneď využívať
  • "Zobraziť zamestnancovi" - "Áno / Nie" - určuje, či má byť majetok viditeľný pre zamestnancov
  • "Sériové číslo" - nepovinný údaj
  • "Kód" - unikátny identifikátor majetku, podľa ktorého sa o ňom vedie evidencia
  • "Výrobca" - nepovinný údaj
 3. V časti formulára "Popis" vyplňte
  • "Názov" - nadpis položky (tento údaj je povinný)
  • "Náhľadový obrázok"
  • "Textový popis"
 4. Záznam uložte pomocou tlačidla Uložiť.
 5. V časti formulára "Aktuálne" vyplňte:
  • "Fotografie" - aktuálne fotografie majetku
  • "Aktuálne zodpovedný zamestnanec"- pokiaľ zatiaľ nie je, nechajte prázdne
  • "Aktuálne na projekte" - určuje na akom projekte je majetok využívaný
  • "Aktuálne na sklade" - určuje k akému skladu je majetok priradený
 6. V časti formulára "Zobraziť skupinám" vyplňte:
  • "Skupiny" - "Pridať položku" - umožňuje majetok priradiť len k určitej skupine zamestnancov
 7. Dokončite stlačením tlačidlaUložiť a zavrieť.

Hromadný import záznamov

Prvú množinu dát položiek majetku odporúčame spracovať hromadne - importom zo súboru XLS.

 1. V agende “Majetok / Evidencia majetku”na zozname záznamov stlačte tlačidlo Importovať záznamy.
 2. Stiahnite si vzorovú XLSX šablónu pomocou odkazu “Stiahnuť XLSX šablónu pre import”.
 3. Pomocou tabuľkového editora pridajte do súboru zoznam vášho majetku. Stačí sa riadiť nadpismi v prvom riadku tabuľky. Stĺpce označené hviezdičkou je nutné vyplniť.
 4. Vyplnený súbor nahrajte z počítača do systému pomocou tlačidla “Vybrať súbor”.
 5. Dokončite kliknutím na tlačidlo Import.

Tip: Odporúčame záznamy pre prehľadnosť triediť do zložiek. Napríklad podľa typu náradia.

Agenda “Majetok / Evidencia majetku” umožňuje filtrovať tabuľku, napr. vyhľadávať položku majetku (náradia) podľa sériového čísla. Grafické zvýraznenie vám taktiež rýchlo podá informáciu o stave dostupnosti či vypožičaní náradia.

Filter majetku

História používania majetku

Vo formulári Majetku, na záložke História sú dostupné informácie o používaní majetku na projekte. Táto záložka je informatívna. Záznamy sú tu zobrazované z vykonaných prevodov na zamestnancov a projekt.

Požičanie majetku

Modul "Požičovňa" je prepojený s modulom "Majetok". Na záložke "Požičať majetok" potom vidíte prepojené informácie a záznamy.

Generovanie prehľadu majetku do XLS

Zdieľanie dát s inými užívateľmi a spracovateľmi vo formáte XLS umožňuje funkcia “Generovať XLS”. Funkcia exportuje dáta, ktoré sú obsiahnuté v mriežke.

Funkcia "Generovať XLS" reflektuje rôzne nastavenia pre export:

 • Export všetkých záznamov v prehľade
 • Export označených záznamov
 • Export vyfiltrovaných záznamov

Tip: Exportné zostavy z Majetku môžete dopredu obmedziť výberom "Stavu". Napr. exportovať všetok požičaný majetok. Filter aplikujte v poli "Stav" na zozname položiek majetku.

Filter stavov

Agenda Dokumenty

Agenda pre evidenciu a správu dokumentov spojených so záznamom majetku. Všetky dokumenty, ktoré sú generované z aplikácie s väzbou na položku majetku, sa zobrazia práve tu. Vhodné je triediť záznamy do zložiek, napríklad podľa typov dokumentov - záručné listy, technické protokoly a pod.

Pridanie novej zložky

 1. V agende “Majetok / Dokumenty” stlačte tlačidlo Pridať záznam/složku.
 2. V poli “Typ záznamu” výberom z rozbaľovacieho menu zvoľte “Zložka”.
 3. Vyplňte názov zložky, napr. Odovzdávacie protokoly.
 4. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Pridanie dokumentu do priečinka

 1. V agende “Majetok / Dokumenty” zamerajte zložku, do ktorej dokument chcete zaradiť.
 2. Stlačte tlačidlo “Pridať záznam do zložky Pridať záznam do zložky.
 3. Vyplňte pole “Názov”. Toto pole je povinné.
 4. Pole “Vyriešený” nastavte podľa stavu záznamu.
 5. “Dátum expirácie” zvoľte výberom z kalendára.
 6. Prílohu záznamu vložíte kliknutím na tlačidlo “Drop files to upload” a vyberiete požadovaný súbor.
 7. Pokračujte voľbou v poliach “Od užívateľa”, resp. "Pre užívateľov (na nástenku)".
 8. Výběrem z roletového menu “Pro zaměstnance (vytvoří úkol pro zaměstnance)” přiřadíte dokument do úkolů zaměstnance.
 9. Do poľa “Nový komentár” môžete zadať textovú poznámku a odoslať pomocou tlačidla Odoslať.
 10. Dokončite stlačením tlačidlaUložiť a zavrieť.