Platené školenie

Aby ste mohli aplikáciu Stavario začať čo najskôr používať, pripravili sme pre Vašu firmu jednodňové školenie. Váš tím rozdelíme do dvoch skupín (zamestnanci v kancelárii a robotníci), ktoré povedú naši špecialisti.

Čo školenie obsahuje?

Aký je harmonogram?

  • 08 - 12:00 - nastavenie a import dát
  • 12 - 13:00 - prestávka na obed
  • 13 - 16:00 - školenie robotníkov a zamestnancov

* podrobný harmonogram obdržíte po uzavretí objednávky

Kto školenie povedie?

Veronika Zabadalová

Starostlivosť o zákazníkov
(CZ, SK)
support@stavario.zendesk.com

Prvý mesiac po podpísaní zmluvy - zľava 50%

  • Stavebný denník - 2 hodiny
  • Celá aplikácia - 6 hodín

Druhý a ďalší mesiac po podpísaní zmluvy

Školenia online

Názov školenia Trvanie školenia Cena za školenie
Stavebný denník (ERP + "MA") + Projekt + Klientske rozhranie (povinné časti) 2,5 hod. 88 EUR
Zamestnanci + Dochádzka MA + Projekt + Reporty 2 hod. 68 EUR
Majetok ERP+MA + Projekt 1,5 hod. 40 EUR
Úlohy (ERP + MA) + Projekt 2 hod. 68 EUR
Sklad (ERP) + Projekt 1,5 hod. 40 EUR
Celá aplikácia (ERP + MA) 9,5 hod. 300 EUR

Školenia osobné stretnutie

Názov školenia Trvanie školenia Cena za školenie
Stavebný denník (ERP + "MA") + Projekt + Klientske rozhranie (povinné časti) 2,5 hod. 140 EUR
Zamestnanci + Dochádzka MA + Projekt + Reporty 2 hod. 80 EUR
Majetok ERP+MA + Projekt 1,5 hod. 60 EUR
Úlohy (ERP + MA) + Projekt 2 hod. 80 EUR
Sklad (ERP) + Projekt 1,5 hod. 60 EUR
Celá aplikácia (ERP + MA) 9,5 hod. 420 EUR

Ceny sú uvedené bez DPH.

Maximálny počet naraz školených ľudí

  • Doporučujeme max. 5 ľudí (administrátorov) na jedného školiteľa ERP + MA.
  • Školenie iba MA pre zamestnancov - Príchod/Odchod, Fotografie, Úlohy, Majetok max. 10 ľudí na jedného školiteľa.

Technická podpora

  • Hlásenie porúch a chýb aplikácie - bez poplatku.

Ceny sú uvedené bez nákladov na cestovné.