Zásady cookies

Aktualizácia 10. 6. 2020

COOKIES politika spoločnosti Vím o všem s.r.o., IČO: 069 35 338, so sídlom Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov (ďalejlen "Spoločnosť"), vydaná v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 (ďalej len"GDPR" alebo"Nariadenie"), obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov používateľov webovej stránky https://www.stavario.com (ďalej len"Webová stránka"). Spoločnosť je správcom osobných údajov subjektov údajov podľa čl. 4 bodu 7 Nariadenie.

Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňujú zaznamenať informácie o návšteve používateľa webovej stránky, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Súbory cookie slúžia na celý rad účelov. Sú používané napríklad na ukladanie nastavení bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na uľahčenie registrácie nových služieb alebo na ochranu dát.

Ako môžem Cookies deliť?

Cookies možno zo všeobecného hľadiska deliť na základe niekoľkých kritérií:

 1. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva možno rozdeliť cookies na:
  • cookies prvej strany („first party cookie“), ktoré vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúži na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky;
  • cookies tretích strán („third party cookie“) sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.
 2. Cookies je možné tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:
  • relačné cookies (session cookies) sú dočasné. Ukladajú sa do zariadenia len do doby, než používateľ ukončí prácu s webovým prehliadačom a po jeho zatvorení sa vymažú. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť webových stránok či pridružených aplikácií nevyhnutné;
  • permanentné cookies (persistent cookies) sa využívajú na jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v prehliadači po dlhšie obdobie alebo pokiaľ nie sú ručne odstránené. Dĺžka tohto obdobia môže závisieť od zvoleného nastavenia webového prehliadača.
 3. Podľa účelu použitia je možné cookies deliť na:
  • nevyhnutné (esenciálne) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webových stránok. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré umožňujú užívateľovi sa prihlásiť do zabezpečených častí webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by bolo možné použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké stránky používatelia v prostredí internetu navštevovali;
  • výkonnostné / štatistické cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Výkonnostné cookies dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov stránok, čo umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies, sú súhrnné a anonymné;
  • funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú sa na aktiváciu konkrétnych funkcií stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastavenie podľa volieb používateľa (napr. jazyk). Funkčné cookies slúžia tiež na zapamätanie preferencií pri ďalšej návšteve stránok. Nezhromažďujú ale informácie, ktoré by dokázali používateľa identifikovať;
  • cielené a reklamné (profilovacie) cookies sa používajú na sledovanie preferencií a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.

Ktoré Cookies používame?

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájde užívateľ prostredníctvom webových prehliadačov v položke Nástroje / Nastavenie.

Súhlas a odmietnutie Cookies

Užívateľ Webových stránok môže používanie cookies odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo svojom prehliadači, pokiaľ tak však urobí, musí si byť vedomý toho, že nemusí byť schopný plne využívať všetky funkcie týchto Webových stránok. Každý používateľ určuje v nastavení svojho PC alebo mobilu, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť Webovskej stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov.

Nastavenie použitia cookies nájde užívateľ v menu príslušného prehliadača, pričom nastavenie cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájde na nasledujúcich odkazoch uvedených nižšie:

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Explorer
 4. Opera
 5. Safari
 6. Microsoft Edge

K dispozícii sú aj aplikácie tretích strán, ktoré umožňujú blokovať alebo spravovať cookies. Užívateľ môže vymazať cookies, ktoré boli uložené do jeho zariadenia, a to vymazaním histórie prehliadania alebo prostredníctvom týchto aplikácií.

Tretie strany

Pokiaľ bude užívateľ pri využívaní služieb Spoločnosťou (napr. aplikácia) prihlásený v rámci užívateľského účtu, ako je napr. Facebook, Google, LinkedIn a pod. môže dochádzať k ukladaniu cookies týchto tretích strán. Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia rozsahu ochrany súkromia nájdete v informáciách na stránkach týchto tretích strán, napr.

Prostredníctvom spoločností Google Ireland, Facebook Ireland a LinkedIn využívame marketingové nástroje, ktoré nám pomáhajú zacieliť reklamu na tých používateľov, čo už našu Webovú stránku navštívili. Ak si neželáte byť reklamou oslovovaný je možné personalizáciu reklám webu vypnúť na nižšie uvedených stránkach:

Viac o týchto marketingových nástrojoch nájdete na stránkach:

Odkazy

Ďalšie užitočné informácie o súboroch cookie nájdete na:

Kontakt

Osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov v Spoločnosti môžete kontaktovať na adrese a na e-maile uvedenom nižšie:

Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com