Evidencia majetku online

Do náradia, strojnej techniky, vozového parku a ďalšieho vybavenia investuje každá stavebná firma nemalé finančné prostriedky. Pracovať v stavebníctve s holými rukami sa skrátka nedá. Problém je v tom, že firemný majetok prejde pod rukami mnohým ľuďom. Skôr či neskôr sa začne záhadne strácať alebo sa do skladu vracať v nepoužiteľnom stave.

Vaše snahy o správu majetku v duchu poctivého hospodára tak prichádza navnivoč. Prečo? Skrátka nemáte žiadne páky na to, aby ste zistili, kde presne sa v danej chvíli náradie nachádza a kto s ním pracuje. Začnite využívať online evidenciu majetku. A bude po chaose.

Po vydaní náradia zo skladu okamžite strácate prehľad

Viete, aké náradie a strojné vybavenie máte reálne k dispozícii? Nahliadnite do skladu alebo excelu s náradím a skontrolujte, v akom stave sa vybavenie nachádza a či je na svojom mieste. S veľkou pravdepodobnosťou už v tejto chvíli zistíte, že nejaké to náradie zmizlo, alebo je poškodené. Bohužiaľ, mnoho stavebných firiem nevie, čo sa s náradím deje po vydaní zo skladu.

Preto odporúčame zaevidovať všetok majetok, ktorý máte k dispozícii. Predídete tak problémom, ktoré sa väčšinou odhalia, až keď je neskoro.

Online evidencia dlhodobého alebo drobného majetku vyrieši mnoho problémov

Elektronická evidencia majetku online vyrieši mnoho problémov, s ktorými sa stretáva väčšina stavebných firiem. Náradie sa už nebude strácať ani ničiť, pretože ho budú mať na starosť konkrétne osoby. Odpadne aj vzájomné zvaľovanie viny, kto náradie poškodil. Pohyb firemného majetku po stavbách bude ľahko dohľadateľný a úplne transparentný.

Online operatívna evidencia majetku navyše uľahčí dohľadanie techniky vo chvíli, keď ju treba prepraviť na inú stavbu. V systéme nájdete, kde sa nachádza, poverenú osobu ihneď kontaktujete a dohodnete sa na prevzatí pre iné stavenisko. Navyše získate prehľad o majetku, ktorý je v danej chvíli k dispozícii voľne na sklade.

Okrem elektronického stavebného denníka a online dochádzky je online evidencia majetku jednou z mnohých funkcií, ktorými by mal pokročilý informačný systém pre stavebné firmy disponovať. Buďte o krok napred a dajte zelenú moderným technológiám, ktoré do stavebníctva vnáša poriadok a prináša výraznú úsporu času aj finančných prostriedkov.

Firemný majetok ľahko naimportujete zo súboru

Pridávanie náradia do systému Stavario je veľmi jednoduché, a teda aj rýchle.

Do predpripravenej šablóny spíšete všetok majetok a doplníte o potrebné informácie. Pokiaľ ste si už skôr v nejakej elektronickej podobe evidenciu viedli, jednoducho ju prekopírujete do šablóny. Na jedno kliknutie sa kompletný inventár firemného vybavenia nahrá do systému. Vďaka funkcii importu ušetríte aj hodiny práce.

Vybavte náradie čiarovými kódmi alebo číslom

V ďalšom kroku je potrebné všetko náradie a stroje opatriť originálnymi čiarovými kódmi alebo len číslami napísanými liehovkou. Všetko priradíte k položkám zaevidovaným v systéme. Po naskenovaní čiarového kódu, alebo ručným zadaním čísla cez mobilnú aplikáciu zistíte všetky informácie.

Čiarové kódy poslúžia nielen na preberanie majetku. Zamestnanci sa vďaka nim ľahko dostanú aj k užívateľským manuálom, revíznym správam alebo upozornením na závady. Pri práci s náradím môžu taktiež k danej položke sami pridávať ľubovoľné poznámky, a upozorniť tak ďalších pracovníkov na prípadné problémy či nezrovnalosti.

Začnite sledovať pohyb náradia po stavbách

Vo chvíli, keď budete mať všetko vybavenie zapísané v online evidencii majetku a opatrené kódmi, získate prehľad, o ktorom ste doteraz ani nesnívali. Zamestnanci si budú náradie zo skladu preberať prostredníctvom mobilnej aplikácie, cez ktorú naskenujú kód. Náradie sa priradí ku konkrétnemu pracovníkovi, ktorý zaň bude od danej chvíle zodpovedať.

Pracovníci si môžu náradie a stroje odovzdávať aj medzi sebou, a to opäť cez mobilnú aplikáciu. Vo webovom rozhraní budete môcť v reálnom čase sledovať, aká konkrétna osoba má náradie k dispozícii, na akej stavbe sa nachádza, komu všetkému prešlo pod rukami, aj keď sa vrátilo do skladu.

Online evidencia majetku Stavario nie je viazaná licenciou

Keď si zamestnanec zabudne svoj notebook alebo mobil, kde mal pripravený denný záznam, bez problémov si môže požičať akékoľvek iné zariadenie napríklad od kolegu, prihlásiť sa pod svojim účtom a denný záznam dokončiť. To znamená, že firma má prístup k správe majetku odkiaľkoľvek, kde je internet.

S digitalizáciou procesov začnite ešte dnes

Popri online stavebnom denníku je elektronická evidencia dlhodobého alebo drobného majetku jednou z mnohých funkcionalít rozsiahleho systému pre stavebné firmy, ktorý umožňuje kompletnú správu a riadenie z jedného miesta.

Firmy, ktoré náš systém začali využívať, potvrdili, že problémy s evidenciou, odovzdávaním a stratou náradia zmizli prakticky zo dňa na deň.

Stráca a ničí sa náradie aj u vás? Vyskúšajte si systém Stavario na 14 dní zadarmo a presvedčte sa, že ide o riešenie, ktoré skutočne funguje.

Firmy, ktoré začali s digitalizáciou procesov, znížili náklady na stavbu až o 11 %. Používanie moderných technológií tak bude aj v budúcnosti silnou konkurenčnou výhodou. Chopte sa jej čo najskôr.

Prvé kroky so Stavariom

1. Jednoduché zavedenie majetku

Zaevidujte si všetok majetok vrátane strojov alebo náradia behom okamihu.

2. Prehľadná správa majetku

Priraďte k strojom a náradiu všetky dokumenty, faktúry, pripomienky revízií, záručné lehoty, pravidelné platby a ďalšie informácie vrátane nastavenia upozornenia.

3. Pohodlné zobrazenie histórie

Jednoducho zistite, kto a kedy majetok prevzal, kedy ho vrátil a či prevzatie potvrdil svojim podpisom. Vďaka tomu budete mať nad majetkom úplnú kontrolu.

4. Preberanie majetku online

Zamestnanci preberajú majetok jednoducho pomocou kódu. V prípade potreby presne vidí, kto ho mal naposledy a kde sa práve nachádza. Priamo cez aplikáciu sa spojí s ďalším zamestnancom a dohodne na odovzdaní.

5. Evidencia zapožičaného majetku

Ak pracujete s externými pracovníkmi, evidujte všetky pôžičky svojho majetku. Ľahko si vytvorte prehľad, v ktorom budete evidovať kompletnú históriu zapožičaného majetku.

6. Nastavenie zdieľania majetku

Zobrazte vybraný majetok iba kompetentným osobám, ktoré môžu majetok využívať.

Majte kontrolu nad svojou stavbou 24/7

 

Naši špecialisti čakajú, aby vám pomohli

Vyskúšajte si nanečisto, ako elektronické vedenie majetku funguje. Pripravili sme pre vás jednoduché demo, ktoré vás za pár hodín presvedčí o prínosoch digitalizácie vašej firmy. Pridajte sa k desiatkam spokojných klientov, ktorým Stavario pomáha sprehľadniť procesy a šetriť prácu.

 
 

Bc. Kateřina Skopalová

Obchodný zástupca
(CZ, SK)
(+420) 790 285 681
skopalova@stavario.com