Prvé kroky v Stavariu

Do webového rozhrania aplikácie Stavario sa prihláste pomocou údajov zaslaných na váš e-mail po registrácii dema.


2. Prezrite si Nástenku

Po prihlásení sa vám otvorí Nástenka. Nájdete na nej základný prehľad o vašich zamestnancoch. Ľahko sa ale prekliknete aj do ostatných záložiek.


3. Vytvorte projekt (stavbu)

V deme už máte jednu testovaciu stavbu pripravenú. Podľa nasledujúcich krokov si za minútku založíte aj vlastnú novú stavbu.

TIP: Na začiatok stačí vyplniť len niekoľko základných údajov. Všetko ostatné doplníte neskôr podľa potreby.

1. Vo webovom rozhraní choďte v hlavnom menu myšou na Projekty a v podmenu kliknite na Prehľad projektov.

2. Na stránke kliknite na zelené tlačidlo Pridať záznam.

3. V karte Základné informácie vyplňte v ľavej časti kolonku Názov a vedľa mapy Zadajte polohu, kde sa projekt či stavba nachádza. Môžete zadať konkrétnu adresu alebo súradnice GPS.

4. Pod označením polohy sú dve kolónky GPS: Povolená odchýlka. Odporúčame ponechať prednastavenú hodnotu, ale môžete si ju upraviť podľa potreby. Je to oblasť v okolí stavby, ktorú budete zamestnancom tolerovať pri zadávaní príchodu a odchode z práce (pri zadávaní dochádzky sa automaticky načíta poloha zariadenia, z ktorého sa zamestnanec prihlási).

5. DÔLEŽITÉ: Prepnite na kartu Zodpovední používatelia. Tu neskôr označíte zamestnancov, ktorým chcete celý projekt odomknúť. Zatiaľ zaškrtnite voľbu Admin. Pokiaľ sa neurčíte ako zodpovedná osoba, nemôžete pre projekt založiť Stavebný denník.

6. Úplne dole kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

A je to, projekt je založený. Teraz k nemu vytvorte nový elektronický stavebný denník.


4. Vytvorte nový stavebný denník

Elektronický stavebný denník vám v praxi ušetrí každý mesiac aj desiatky hodín práce a mora starostí. Vďaka automatickým funkciám vytvára denné záznamy aj dochádzku, ľahko do neho vložíte dáta o počasí. Evidencia je jednoduchá, transparentná a nespochybniteľná. Založíte ho za pár desiatok sekúnd.

Ako založíte nový denník

1. Po prihlásení do webového rozhrania choďte v hlavnom menu myšou na Stavebný denník a v podmenu kliknite na Vytvoriť nový denník.

2. Na skúšku stačí vyplniť:

 • prvú kolónku Názov nového denníka
 • a o dva riadky nižšie Priradiť nový denník k vytvorenému projektu

3. Úplne dole kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Nový stavebný denník máte vytvorený. Teraz doň pridajte prvý denný záznam.

Ako do denníka pridáte nový denný záznam

TIP: Pokiaľ budete využívať mobilnú aplikáciu na dochádzku zamestnancov, denný záznam sa vytvorí automaticky vo chvíli, keď prvý robotník na stavbe ohlási cez aplikáciu príchod do práce.

1. Prejdite v hlavnom menu myšou na Stavebný denník av podmenu kliknite na Denné záznamy.

2. Na stránke kliknite na zelené tlačidlo Pridať záznam.

3. Vyberte Dátum, pre ktorý denný záznam tvoríte.

4. Z menu vyberte Stavebný denník, ku ktorému bude denný záznam patriť.

Poznámka: Projekt ste vytvorili v 3. bode tohto návodu a spravidla obsahuje len jeden stavebný denník. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu vytvorili pre jeden projekt viacero stavebných denníkov, vyberte konkrétny stavebný denník.

3. Úplne dole kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Teraz máte Stavebný denník pripravený vrátane prvého denného záznamu. Zostáva doň vyplniť všetko potrebné.

Ako doplníte údaje do denného záznamu:

1. Nájdite v hlavnom menu myšou na Stavebný denník av podmenu kliknite na Denné záznamy.

2. V prehľade kliknite na ľubovoľný riadok denného záznamu. (Ak ste s demom práve začali, riadok máte len jeden.)

3. Vyplňte vybrané položky, povinné sú Počasie, Osoby na stavenisku, Vykonané práce, a kliknite na Uložiť a zavrieť.


TIP:
V položkách Počasie a Osoby na stavenisku je možné vkladať údaje automaticky. Kliknite na vybranú položku, napríklad Počasie, a nad textovým poľom kliknite na biele tlačidlo Načítať údaje. Z tabuľky potom vyberte, z ktorých denných časov sa majú dáta načítať. Informácie pochádzajú zo stanice Českého hydrometeorologického ústavu, ktorá je vašej stavbe najbližšie. V položke Osoby na stavenisku zakliknite osoby, ktoré v danom dni na stavbe pracovali. Automaticky sa vyplnia časy príchodu a odchodu zo staveniska. Vďaka tomu nemusíte údaje vypisovať ručne.

Stavebný denník je vytvorený, denný záznam vyplnený. Teraz je čas pridať prvého zamestnanca.


5. Pridajte zamestnancov

Zamestnancov do Stavaria vložíte za pár sekúnd. Na začiatok však odporúčame postupovať pomaly, krok za krokom.


1. V hlavnom menu choďte myšou na Zamestnanci av podmenu kliknite na Zamestnanci.

2. Na stránke s výpisom zamestnancov kliknite na zelené tlačidlo Pridať záznam.

3. Vyplňte kartu Viditeľný pre užívateľov

Tu označte osoby, ktoré majú právo daného zamestnanca v systéme vidieť. Zatiaľ zaškrtnite len seba (voľba Admin).

4. Vyplňte kartu Základné informácie

Vyplňte Meno, Priezvisko a Hodinová mzda. Aby dochádzka fungovala správne, stačia práve tieto tri kolónky. Všetko ostatné nastavíte pokojne neskôr.

V kolónke Kód zamestnanca je prednastavené číslo. Slúži ako označenie zamestnanca a zároveň ako jeden z dvoch prihlasovacích údajov do mobilnej aplikácie.

5. Vyplňte kartu Osobné údaje

Tu je dôležité vyplniť predovšetkým telefónne číslo robotníka, kam mu príde jeho Kód zamestnanca (viď. predchádzajúci) a PIN. Oba údaje bude robotník potrebovať na prihlásenie do mobilnej aplikácie.

5. Úplne dole kliknite na zelené tlačidlo Uložiť a zavrieť.

TIP: Ak ste do karty Osobné údaje vyplnili vlastný telefón, prišla vám SMS s novými údajmi na prihlásenie do mobilnej aplikácie. Pokiaľ ste neuviedli svoje číslo, použite Kód zamestnanca a PIN, ktoré prišli emailom po registrácii dema.


6. Vyskúšajte si dochádzku (v úlohe robotníka)

Aby evidencia dochádzky fungovala, je ideálne, ak má každý robotník na stavbe vo svojom telefóne nainštalovanú našu mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej sa prihlasuje. Nie každý však vlastní šikovný telefón s dátovou tarifou. Na stavbe potom stačí, aby mal tablet či smartfón napríklad len predák. Cez jeho zariadenie sa prihlási každý robotník zvlášť. Oznámenie príchodu do práce zaberie každému doslova len pár sekúnd.

Ako vyzerá zadanie príchodu do práce v praxi

Po registrácii do aplikácie Stavario vám prišiel podobný e-mail. Rovnaký e-mail či SMS príde každému zamestnancovi, ktorého pridáte do systému.

SMS with logins

Krok 1 - Stiahnite si aplikáciu

App Store

Ak ste u robotníka v karte Osobné údaje uviedli jeho telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, dostane automaticky úvodnú SMS alebo e-mail s odkazom na stiahnutie mobilnej aplikácie do svojho telefónu. Ak si správu s odkazom zamestnanec omylom zmaže, aplikáciu dohľadá v AppStore (iOS) alebo Google Play (Android) pod názvom „Stavario“.

Aplikáciu stiahnete aj tu:

Krok 2 - Pripojte sa k firme

Enter company key

Robotník vyplní Firmu a Kód firmy a potvrdí tapnutím na OK. Tento krok urobí iba raz pri prvom spustení aplikácie.

Údaje Firma a Kód firmy dostane robotník do SMS alebo e-mailom vo chvíli, keď založíte jeho kartu, rovnako ako prišli vám, keď ste si demo Stavaria vytvorili.

Krok 3 - Prihláste sa

Enter PIN

Z predchádzajúcej obrazovky sa robotník dostane na prihlasovaciu stránku. Tá sa objaví zakaždým, keď aplikáciu spustí. Tu vyplní svoj Kód zamestnanca (trojčíslie z karty Osobné údaje) a osobný PIN. Oba údaje nájde v informačnej SMS / emaile. Potom stačí potvrdiť tapnutím na OK.


TIP:
Informujte zamestnancov, aby si svoj Kód zamestnanca a PIN zapísali a zapamätali.

Krok 4 - Potvrďte prečítanie dokumentov

Confirm documents

Po prvom prihlásení sa robotníkovi môže zobraziť ponuka niekoľkých dokumentov na prečítanie (napr. novinky z firmy, BOZP a pod. - záleží na vašom nastavení). Svojím podpisom musí potvrdiť prečítanie každého z nich, inak sa aplikácia neodomkne a robotník nebude môcť oznámiť príchod do práce.

Krok 5 - Príchod do práce

App main screen

Len čo sa robotník prihlási a potvrdí prečítanie všetkých dokumentov, môže oznámiť príchod do práce:

1. Tapnite na Príchod
2. Vyberte Projekt / Stavbu, na ktorej budete pracovať
3. Potvrďte identitu vytvorením vlastnej fotografie *
4. Potvrďte fotku tapnutím na Ok

* Pozn.: Aby aplikácia umožnila robotníkovi zhotovenie fotografie a oznámenie príchodu do práce, musí mať zariadenie zapnutú funkciu Určovanie polohy. Dôvodom je kontrola skutočnej prítomnosti robotníka na stavbe, viď. kapitola 3, bod 4.

A je to. Používaním aplikácie robotník odosiela do Stavaria informácie:

 • kto, kedy a kde sa prihlásil do práce,
 • na ktorej stavbe sa aktuálne nachádza,
 • o svojich odpracovaných hodinách,
 • s ktorým náradím pracuje,
 • o požiadavkách na dovolenku či priepustku k lekárovi
 • alebo požiadavky na materiál, služby a ďalšie.

7. Pridajte prvú položku do majetku

Kde sa práve nachádzajú vŕtačky, búracie kladivá, štafle, predlžovače, lešenie a ďalší majetok? Kto za neho práve teraz nesie zodpovednosť? Kto, kedy a komu odovzdal konkrétny kus náradia av akom stave? O tom budete mať prehľad od chvíle, keď svoje vybavenie zaevidujete do databázy majetku.


1. Po prihlásení do webového rozhrania choďte v hlavnom menu myšou na Majetok, v podmenu kliknite na Evidencia majetku.

2. Na stránke s výpisom majetku kliknite na zelené tlačidlo Pridať záznam / zložku do zložky.

3. V karte Základné informácie zadajte do kolónky Názov napr. Vŕtačka. To je jediná povinná položka, všetko ostatné môžete doplniť neskôr. Dôležitý je aj Kód. Podľa neho mobilné aplikácie spozná, že si robotník berie zo skladu práve túto vŕtačku.

4. Úplne dole kliknite na zelené tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Hotovo. Odteraz je Váš majetok v databáze a robotníci si ho môžu cez aplikáciu v telefóne zo skladu vypožičať alebo vrátiť. Stačí telefónom naskenovať alebo ručne vyťukať kód vybavenia. Firma tak presne vie, kde a u koho sa majetok nachádza, av prípade potreby volá rovnú osobe, ktorá zaň v tej chvíli zodpovedá. K majetku môžu zamestnanci odosielať aj požiadavky napríklad na servis.

Ako vyzerá preberanie náradia zo skladu:


Často kladené otázky

1Ako sa zaregistrujem do systému Stavario?

Stačí otvoriť náš registračný formulár , vyplniť údaje vašej firmy a stlačiť tlačidlo "Odoslať registráciu".

2Ako sa prihlásim do systému Stavario?

Pre prihlásenie je nutné otvoriť konkrétnu URL adresu vašej firmy, ktorá vám bola priradená pri registrácii a odoslaná na e-mail (vasafirma.vimovsem.cz). Tu zadáte prihlasovacie údaje nachádzajúce sa v rovnakom e-maile.

3Aký je rozdiel medzi užívateľom a zamestnancom?

Užívateľ sa prihlasuje pomocou e-mailu a hesla do administrácie na webe (vasafirma.vimovsem.cz).

Zamestnanec sa prihlasuje do mobilnej aplikácie pomocou ID a PINu, ktoré mu vygeneroval užívateľ.

Pozor!

 • Pokiaľ sa chce užívateľ prihlásiť do stavebného denníka cez mobilnú aplikáciu, musí byť vytvorený aj ako zamestnanec.
 • Pokiaľ sa chce zamestnanec prihlásiť do stavebného denníka cez mobilnú aplikáciu, musí byť vytvorený aj ako užívateľ.
4Zamestnanec zabudol PIN pre prihlásenie do aplikácie. Ako ho obnovím?

Nový PIN odošlite cez ikonu zámku v sekcii "Zamestnanci / Zamestnanci" u vybraného zamestnanca.

5Užívateľ zabudol PIN pre prihlásenie do webového rozhrania. Ako ho obnovím?

Nový PIN odošlite cez ikonu zámku v sekcii "Nastavenia/Užívatelia" u vybraného užívateľa.

6Nejde sa mi prihlásiť alebo odhlásiť z mobilnej aplikácie.

Skontrolujte si prosím vaše pripojenie k internetu. Neblokuje vám pripojenie wifi router? Máte zapísané dáta na telefóne?

7Pri prihlásení do mobilnej aplikácie sa objaví chybové hlásenie "Nepodarilo sa získať polohu".

Ak toto nastane, pozrite sa do nastavenia aplikácií v telefóne, či má aplikácia Stavario povolené zdieľanie polohy. Ak áno, skúste zapnúť napríklad aplikáciu máp a tým overiť, či telefón dokáže zistiť polohu používateľa.

8Prečo zamestnanec pripojený v mobilnej aplikácii nemôže prevziať majetok?

Pre prístup zamestnanca k majetku v mobilnej aplikácii ho priradíte do skupiny v sekcii "Zamestnanci / Zamestnanci", kde vyberiete príslušného zamestnanca a skupinu mu priradíte.


Pokiaľ nemáte skupiny vytvorené, môžete tak urobiť v sekcii "Zamestnanci / Skupiny".

9Zamestnanci na zariadení Android sa zobrazuje veľká odchýlka v GPS záznamoch, čo s tým?

Ak sa zamestnancovi zobrazí GPS odchýlka v záznamoch, je potrebné overiť GPS polohu v mobilnom zariadení:

 1. Zapnite aplikáciu Mapy – overíte a aktualizujete GPS polohu s ktorou mobilné zariadenie pracuje. (Ak je bodka šedá, nie je poloha aktuálna, až keď je modrá, tak mobilné zariadenie pracuje s aktuálnou GPS polohou.)
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť aplikácie v "Nastavenia / Aplikácie a oznámenia - Stavario / Úložisko a vyrovnávacia pamäť / Vymazať vyrovnávaciu pamäť"
 3. Skontrolujte nastavenie prístupu na použitie polohy
 4. Je nutný prístup k polohe všeobecne (Stavario aplikácia kontroluje pri spustení)
 5. Detailné nastavenie polohy je "Presnosť určovania polohy Google"- odporúčame mať zapnuté

Aplikácia Stavario pracuje s GPS údajmi, ktoré získava systém mobilného zariadenia. Pokiaľ je odchýlka v aplikácii významne odlišná od reality, je nutné overiť funkčnosť GPS čipu v mobilnom zariadení (podľa bodu 1, príp. hlbšou diagnostikou).

10Aký je rozdiel medzi spoločným záznamom a firemným záznamom v stavebnom denníku?

Všetky záznamy, ktoré vidí a tlačí klient/investor, musia byť v Spoločnom zázname. Firemné záznamy sú záložky pre subdodávateľov a technický dozor investora. Pokiaľ máte subdodávateľa, každý píše do záložky pod svojou firmou a svojím menom. Hlavný administrátor potom ich záznamy prevádza do spoločného záznamu.

Tip: Ak chcete písať rovno do spoločného záznamu a neprevádzať z firemného, prejdite na "Nastavenie / Užívatelia / Užívateľské role" a v sekcii "Stavebný denník / Denné záznamy" > zaškrtnite "Písať spoločný záznam".

11Spĺňa systém Stavario požiadavky na vedenie elektronického stavebného denníka potrebné zákony? Resp. dajú sa denné záznamy podpisovať aj elektronickým podpisom?

V našej webovej aplikácii je elektronický podpis, ktorý podpíšete myšou alebo na tablete/telefóne prstom. Pokiaľ budete chcieť vkladať elektronický certifikovaný podpis, denný záznam musíte uložiť do PDF stlačením tlačidla "Tlačiť záznam". PDF podpísať a vložiť do denného záznamu do príloh.

Pokiaľ ide o osobu, ktorá má pečiatku Slovenskej komory autorizovaných inžinierov a technikov (napr. technický dozor investora), vytlačí si denný záznam a opečiatkuje dokument. S opečiatkovaným dokumentom pôjdete na poštu, ktorá vám dokument zdigitalizuje do PDF a vy ho budete môcť vložiť do príloh pri dennom zázname.

12V denných záznamoch nemá zamestnanec ukončený pracovný čas. Ako to napravím?

Pokiaľ nezadal zamestnanec "Odchod" a má nastavené u zamestnanca v administrácii "Automatické ukončenie pracovného času - Nie", tak systém deň automaticky neukončil. Odchod môžete ručne pridať:

 1. V sekcii "Zamestnanci / Záznamy" zmažte záznam príchodu v daný neukončený deň pomocou ikony koša
 2. V pravej hornej časti obrazovky zvoľte "Pridať pracovný deň"
 3. Vyberte zamestnancov, projekt, zvoľte typ záznamu "Príchod + Odchod" a nastavte dátum a čas príchodu a odchodu. Ďalej je nutné vypniť poznámku napr. "Ručne upravené."
 4. Kliknite na tlačidlo "Odoslať"

Ak chcete automaticky ukončovať pracovný čas po určenom počte hodín, bežte do sekcie "Nastavenie / Základné nastavenie" av podponuke "Základné nastavenie" môžete upraviť "Automatické ukončenie pracovného času v hodinách"
.

Pozor! Aby bolo toto nastavenie platné, je nutné mať u zamestnanca v sekcii "Zamestnanci / Zamestnanci" zvolené "Automatické ukončovanie pracovnej doby - Áno".

13Užívateľ nevidí v administrácii projekty.

V tomto prípade nie je užívateľ priradený k projektu. Priradenie k projektu nastavíte v sekcii "Projekty / Projekty" v záložke "Zodpovední užívatelia".

14Užívateľ nevidí v administrácii moduly.

Užívateľ nemá nastavené užívateľské role. Role nastavíte v sekcii "Nastavenia/Užívatelia", kde kliknete na tlačidlo "Užívateľské role" a vyberiete rolu, v ktorej je daný užívateľ členom. Tu nastavíte, k akým modulom a funkciám má užívateľská rola prístup.

Rezervujte si školenia

Vyskúšali ste si zadarmo demo, prečítali nápovedu, prehrali si Pepov webinár a napriek tomu stále neviete ako začať alebo chcete hlavné výhody nástroja predviesť naživo? Veľmi radi sa s vami uvidíme!

Školením vás prevedie

Veronika Zabadalová

Starostlivosť o zákazníkov
(CZ, SK)
support@stavario.zendesk.com