Stavebný denník online

Stavebné alebo montážne denníky v papierovej podobe majú mnoho nevýhod. Zapisovanie vykonávaných prác a informácií o všetkých okolnostiach vyžaduje fyzickú prítomnosť poverených osôb a ich vzájomnú kooperáciu. Vedenie stavebného denníka aj samotné nazeranie je logisticky náročné a zaberie veľa času. Papierový denník sa navyše môže stratiť, prepísať alebo znehodnotiť.

Nie vždy dokážete ustrážiť jeho správnosť

Papierový dokument sa na stavbe ľahko stratí alebo poškodí. Dá sa tiež pomerne jednoducho prepisovať, dopĺňať alebo vymazávať, a tak jeho dôveryhodnosť rapídne klesá. Viete, kto mal denník pri sebe naposledy a čo s ním robil?

Nekonečná administratíva Vás okráda o čas

Vedenie papierového denníka zaberie veľa času a práce. Stavbyvedúci musí každý deň vyplňovať ručne všetky potrebné údaje ak tomu musí mať denník fyzicky k dispozícii.

Stavebný denník by mal byť neustále na stavbe, a tak sa k nemu investor dostáva pomerne obtiažne. Pokiaľ chce do denníka nahliadnuť, musí sa s firmou dohovoriť a na stavbu osobne prísť.

Osvietený investor však pozná slabé miesta papierových stavebných denníkov, a tak sa na nich často pozerá cez prsty. Úplne inak však pozerá na stavebné denníky vedené elektronicky. Tie stavbám prinášajú maximálnu transparentnosť a prehľadnosť.

Výhody online stavebného denníka

Pri prechode na online stavebný denník všetky spomínané nevýhody odpadajú. Zápisy aj kontroly vykonáte kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Na zápisy môžete jednoducho reagovať a doplniť ich o ľubovoľné pripomienky. Systém beží na zabezpečenom vzdialenom úložisku. Všetky zmeny a úpravy sú dohľadateľné a preukázateľné. Žiadne nekalé praktiky v podobe prepisovania zápisov tak nehrozia. Denne zakladá záznamy, automaticky vyplní zamestnancov na stavbe, ich pracovnú dobu a aktuálne počasie. Už žiadne zdĺhavé dopisovanie a konflikty s investormi.

Elektronický denník okamžite prepojí firmu s investorom

Online stavebný denník je skvelým spojovacím mostíkom medzi stavebnými firmami a investormi. Všetci majú v reálnom čase okamžitý prístup ku všetkým informáciám, a tak si nemusia kvôli každej drobnosti volať alebo posielať e-maily, ktoré sa často záhadne stratia. Investor navyše môže do systému pridávať svoje pripomienky a požiadavky. Tak bude so stavebnou firmou komunikovať prostredníctvom jedného rozhrania.

Ušetríte hodiny práce navyše

Two columns
Vertical
Horizontal
Koľko mesačne ušetríte so Staváriom?
Ušetríte
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Časová úspora spočíva nielen v jednoduchej priamej komunikácii, ale aj rýchlom a intuitívnom pridávaní záznamov. V online stavebnom denníku sa prehľadne evidujú všetky práce, súhlasy investora či počty pracovníkov na stavbe. Zápisy navyše vykonáte ľahko aj vďaka dostupnej aplikácii pre mobilné telefóny, a to napríklad aj priamo zo stavby. Pomôže vám k tomu funkcia hlasovej diktovania, kde sa hlas prevedie na text.

Tiež sa stáva, že sa papierové stavebné denníky prepisujú kvôli nečitateľnosti písma. S digitálnym denníkom sa vám už toto nestane a ešte k tomu máte evidovanú všetku históriu. Ako so subdodávkami, tak s investorom stavby.

Elektronický stavebný denník automaticky zapíše informácie o počasí

Neoddeliteľnou súčasťou každého stavebného denníka sú informácie o počasí. Často sú dôležitým preukazným materiálom pri riešení sporov súvisiacich s predĺžením termínu výstavby. Okrem iného dokazujú, že boli dodržané požadované technologické postupy, napríklad pri betónovaní.

 

Online stavebný alebo montážny denník Stavario je napojený na informačné systémy meteorologických staníc a informácie o počasí v daný deň automaticky zapíšu. Nemôže tak dôjsť k zámernému skresľovaniu informácií. Poverené osoby sa nemusia o zápisy klimatických podmienok starať, čím odpadá riziko opomenutia. Ide o jednu z mnohých funkcionalít elektronického denníka Stavario, ktoré z dlhodobého hľadiska šetria čas, a teda aj náklady.

Online stavebný denník Stavario nie je viazaný licenciou

Keď si zamestnanec zabudne svoj notebook alebo mobil, kde mal pripravený denný záznam, bez problémov si môže požičať akékoľvek iné zariadenie (napríklad od kolegu), prihlásiť sa pod svojim účtom a denný záznam dokončiť. To znamená, že firma má prístup k stavebnému denníku odkiaľkoľvek, kde je internet.

S digitalizáciou procesov začnite ešte dnes a ušetrite až 11%

Sprevádzkovanie systému Stavario je pre stavebné firmy ľahké a intuitívne.

Po pár dňoch používania si osvojíte všetky dostupné funkcie. Nejaký čas vám zaberie import dát, pridávanie položiek firemného majetku, zamestnancov alebo dokumentov. Ide však o jednorazové úkony, vďaka ktorým dlhodobo ušetríte desiatky hodín práce každý mesiac.

 

Firmy, ktoré začali s digitalizáciou procesov, znížili náklady na stavbu až o 11 %. Používanie moderných technológií tak bude aj v budúcnosti silnou konkurenčnou výhodou. Chopte sa jej čo najskôr.

Prvé kroky so Staváriom

1. Vytvorte si Online stavebný denník

Stavebný denník vytvoríte v aplikácii behom okamihu. Online stavebný denník sa vám neznehodnotí, nestratí a nahliadnuť do neho môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

2. Automatizujte denné záznamy

Denné záznamy, ako sú predpoveď počasia, pracovníci na stavbe, mechanizácia a ďalšie informácie, sa do denníka dopĺňajú automaticky. Systém vás vždy upozorní, či sú všetky záznamy vyplnené. Do denníka jednoducho prikladajte fotografie a videá.

3. Prideľte prístup investorovi

Zdieľajte online stavebný denník s investorom. Vy aj investor získate prehľad o všetkých zmenách v reálnom čase. Ušetríte tak veľa času napríklad pri schvaľovaní zmien vďaka elektronickým podpisom.

4. Archivujte informácie automaticky

Všetky zmeny sa automaticky archivujú. Akékoľvek informácie môžete vyhľadať aj niekoľko rokov spätne.

Majte kontrolu nad svojou stavbou 24/7

 

Naši špecialisti čakajú, aby vám pomohli

Vyskúšajte si nanečisto, ako elektronický stavebný denník funguje. Pripravili sme pre vás jednoduché demo, ktoré vás za pár hodín presvedčí o prínosoch digitalizácie vašej firmy. Pridajte sa k desiatkam spokojných klientov, ktorým Stavario pomáha sprehľadniť procesy a šetriť prácu.

 
 

Bc. Kateřina Skopalová

Obchodný zástupca
(CZ, SK)
(+420) 790 285 681
skopalova@stavario.com