Nastavenie

Modul “Nastavenia”slúži na kompletné nastavenie aplikácie, práv užívateľov a zamestnancov. Združuje tieto kategórie: Všeobecné nastavenia, používatelia, užívateľské skupiny a tlačidlá.

Základné nastavenie

Agenda “Nastavenie / Základné nastavenie” slúži ku globálnemu nastaveniu aplikácie. Tieto nastavenia majú vplyv na všetkých užívateľov a zamestnancov.

Agenda je rozdelená do niekoľkých záložiek, ktoré môžete roztvárať a zatvárať pomocou tlačidiel “+” a “-” na pravej strane.

Základné nastavenie

Nástenka

Nastavenie varovania v module Nástenka.

 • Varovať X dní pred opakovaním BOZP (predvolená hodnota: 5) -
 • Zobraziť varovanie nezaplatených pravidelných platieb X dní vopred (predvolená hodnota: 14) -
 • Zobraziť zamestnancov na dovolenke X dní vopred (predvolená hodnota: 30) -
 • Zobraziť varovanie expirujúcich dokumentov do X dní (predvolená hodnota: 30) -
 • Zobraziť varovanie expirujúcich faktúr do X dní (predvolená hodnota: 20) -
 • Zobraziť varovanie nezapísaných obchodov po X hodinách (predvolená hodnota: 10) -
 • Zobraziť varovanie neukončených odchodov na iný projekt po X minútach (predvolená hodnota: 60) -
 • Zobraziť varovanie systémom vytvorených odchodov počas X dní (predvolená hodnota: 3) -

Sťahovanie faktúr

Nastavenie prepojenia fakturačných aplikácií Fakturoid a iDoklad:

 • Fakturoid: Prihlasovací email – e-mail, ktorý je registrovaný v spoločnosti Fakturoid
 • Fakturoid: Názov účtu – názov účtu, ktorý je registrovaný v spoločnosti Fakturoid
 • Fakturoid: API Kľúč – kľúč, ktorý vám Fakturoid vygeneroval (obvykle je vidieť v nastavení)
 • Idoklad: Client ID – názov účtu, ktorý je registrovaný v spoločnosti iDoklad
 • Idoklad: Client Secret - kľúč, ktorý vám iDoklad vygeneroval (obvykle je vidieť v nastavení)

Základné nastavenie

 • Započítavať lekára do reportov (predvolená hodnota: Áno) -
 • Jednotka meny (predvolená hodnota: Kč) -
 • Opýtať sa, či je zamestnanec aktívny X dní po poslednej aktivite (predvolená hodnota: 18) -
 • Po X hodinách v práci vložiť 2 a viac prestávok s rozostupom 4 hodín (predvolená hodnota: 13) -
 • Dovolenka za rok v dňoch (predvolená hodnota: 20) -
 • Povolená odchýlka času vytvorenia fotografie záznamu v minútach (predvolená hodnota: 5) -
 • Automatické vytvorenie prestávky po X hodinách v práci (predvolená hodnota: 4) -
 • Automatické ukončenie pracovného času v hodinách (predvolená hodnota: 15) -
 • Pripočítať X hodín ku kópii záznamu (predvolená hodnota: 8) -
 • Dĺžka pracovného času v hodinách (predvolená hodnota: 8) -
 • Dĺžka prestávky v minútach (predvolená hodnota: 30) -
 • Započítavať X minút do fondu hodín (bez východiskovej hodnoty) -
 • Automatické mazanie fotografií záznamov po X mesiacoch (predvolená hodnota: 3) -
 • Majetok vracia (predvolená hodnota: Zamestnanec) -

Nastavenie SMS správ

Nastavenie znenia SMS správ posielaných zamestnancom.

 • SMS správa pre schválenie dovolenky
 • SMS správa pre zamietnutie dovolenky

Prihlásenie

Nastavenie povinností zamestnanca po prihlásení do mobilnej aplikácie.

 • Zamestnanec musí prečítať drobný majetok (predvolená hodnota: Áno) -
 • Zamestnanec musí prečítať drobný majetok do X dní (predvolená hodnota: 7) -
 • Zamestnanec musí prevziať BOZP do X dní(predvolená hodnota: 7) -
 • Zamestnanec musí prečítať dokumenty do X dní (predvolená hodnota: 7) -
 • Zamestnanec musí splniť úlohy / úlohy do X dní (predvolená hodnota: 7) -
 • Zamestnanec musí prečítať novinky (predvolená hodnota: Áno) -
 • Zamestnanec musí prečítať novinky do X dní (predvolená hodnota: 7) -

Všeobecné nastavenia

Nastavenie notifikácií chodiacich na e-mail.

 • Odosielať notifikácie na email(predvolená hodnota: Áno) - nastavenie, či sa celkovo majú odosielať notifikácie na e-mail
 • Odosielať notifikácie na email po X minútach (predvolená hodnota: 10) - za ako dlho príde notifikácia po založení či aktualizácii úlohy

Sklad

Nastavenie položiek skladu.

 • Zaokrúhlenie cien v sklade (predvolená hodnota: 0) -

Užívatelia

Agenda obsahuje zoznam užívateľov pristupujúcich do systému. Pomocou tzv. role je možné určiť rozsah dostupných dát, informácií a tiež oprávnenie na vykonávanie úprav. Užívateľa je možné organizovať do skupín. Oprávnenie čítania a revízie dát užívateľom nastavte pomocou tzv. Užívateľské role.

Vytvorenie užívateľskej role

 1. V otvorenej agende “Nastavenia/Užívatelia” stlačte vpravo hore tlačidlo “Užívateľské role”.
 2. Na zobrazenej stránke stlačte tlačidlo “Pridať záznam”.
 3. Vyplňte názov role. Toto pole je povinné.
 4. Pokračujte označovaním jednotlivých nastavení prístupov.
 5. Dokončite stlačením tlačidla “Uložiť”.

Neskoršia editácia užívateľskej role je možná prostredníctvom tlačidla “Upraviť záznam”. Nastavenie užívateľskej role má priamy vplyv napr. na rozsah informácií zobrazovaných na nástenke aplikácie.

Nastavenie užívateľskej role

 1. V otvorenej agende“Nastavenia/Užívatelia” stlačte vpravo nahor tlačidlo “Užívateľské role”.
 2. Na zobrazenej stránke stlačte tlačidlo “Pridať záznam” alebo upravte záznam už existujúci.
 3. Nastavte požadované role:

Pridané tlačidlá

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Nastavenia / Pridané tlačidlá"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých položiek v agende "Nastavenia / Pridané tlačidlá"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvoriť nové tlačidlo
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať už existujúce tlačidlá
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať založené tlačidlá

Nastavenia / Užívatelia / Úloha

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Nastavenia / Užívatelia / Užívateľské role"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých položiek v agende "Nastavenia / Užívatelia / Užívateľské role"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvoriť novú užívateľskú rolu
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať už existujúce užívateľské role
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať založené role
 • Priradenie oprávnení - umožňuje užívateľovi upravovať už existujúce užívateľské role

Nastavenia / Užívateľské skupiny

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Nastavenia / Užívateľské skupiny"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých položiek v agende "Nastavenia / Užívateľské skupiny"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvoriť novú užívateľskú skupinu
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať už existujúce užívateľské skupiny
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať založené užívateľské skupiny

Nastavenia / Užívatelia

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Nastavenia / Užívatelia"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých položiek v agende "Nastavenia / Užívatelia"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvoriť nového užívateľa
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať informácie o existujúcich užívateľoch
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať ostatných užívateľov
 • Priradenie role - umožňuje užívateľovi priraďovať užívateľské role konkrétnym užívateľom
 • Resetovanie hesla - umožňuje užívateľovi resetovať heslá ostatným užívateľom pomocou ikony zámku

Prispôsobenie

 • Zobrazenie výpisu -
 • Plná editácia -

Projekty / Faktúry

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Projekty / Faktúry"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých položiek v agende "Projekty / Faktúry"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvoriť novú faktúru
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať informácie v existujúcich faktúrach (pokiaľ máte toto pole zaškrtnuté, nemusíte zaškrtávať pole “Editácia” nižšie)
 • Editácia: Názov - umožňuje užívateľovi upravovať názvy faktúr
 • Editácia: Zaplatená - umožňuje užívateľovi meniť stav faktúr na zaplatené
 • Editácia: Vybavená - umožňuje užívateľovi meniť stav faktúr na vybavené
 • Editácia: Odložená - umožňuje užívateľovi meniť stav faktúr na odložené
 • Editácia: Zaúčtovaná - umožňuje užívateľovi meniť stav faktúr na zaúčtované
 • Editácia: Dátum zdaniteľného plnenia - umožňuje užívateľovi meniť pri faktúrach dátum zdaniteľného plnenia
 • Editácia: Dátum splatnosti - umožňuje užívateľovi meniť pri faktúrach dátum splatnosti
 • Editácia: OD užívateľa - vyplnením užívateľa sa faktúra zobrazí na nástenke daného užívateľa
 • Editácia: PRE užívateľa - vyplnením užívateľa sa faktúra zobrazí na nástenke daného užívateľa
 • Editácia: Nový komentár - umožňuje užívateľovi pridávať k faktúram komentáre
 • Editácia: Položky - umožňuje užívateľovi pridávať a upravovať položky faktúr
 • Editácia: Dodávateľ - umožňuje užívateľovi vyplňovať pole Dodávateľ
 • Editácia: Dátum prijatia - umožňuje užívateľovi meniť dátum prijatia faktúr
 • Editácia: Variabilný symbol - umožňuje užívateľovi zadávať a meniť variabilné symboly faktúr
 • Editácia: Predmet- umožňuje užívateľovi vyplniť pole predmet, toto pole k ničomu neslúži
 • Editácia: Údaje pre príkaz na úhradu - umožňuje užívateľovi zadávať a meniť údaje v záložke Údaje pre príkaz na úhradu (debetný a kreditný účet, dátum splatnosti, symboly a prijémcu)
 • Editácia: Práca so súbormi- umožňuje užívateľovi vkladať do záznamu faktúry súbory PDF a JPG
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať záznamy faktur
 • Log zmien - umožňuje užívateľovi prístup k informáciám o histórii zmien faktúr

Stavebný denník / Prehľad denníkov

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Stavebný denník / Prehľad denníkov"
 • Zobrazenie záznamu- umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých položiek v agende "Stavebný denník / Prehľad denníkov"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi založiť nový stavebný denník
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať informácie v už založených denníkoch, nie však v denných záznamoch
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať založené stavebné denníky
 • Tlač - umožňuje užívateľovi tlačiť spoločný záznam stavebného denníka, tzn. Vytlačí kompletný denník pre klienta.
 • Tlač (Obsah užívateľa) - umožňuje užívateľovi tlačiť svoju časť stavebného denníka, tzn. Všetko, čo napísal do vlastnej záložky. Vytlačí sa kompletný denník.

Stavebný denník / Denné záznamy

 • Zobrazenie výpisu- umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Stavebný denník / Denné záznamy"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých denných záznamov v agende "Stavebný denník / Denné záznamy"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi založiť nový denný záznam v stavebnom denníku
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať denné záznamy stavebného denníka
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať denné záznamy stavebného denníka
 • Tlač - umožňuje užívateľovi tlačiť spoločný denný záznam stavebného denníka
 • Tlač (Obsah užívateľa) - umožňuje užívateľovi tlačiť svoj denný záznam stavebného denníka
 • Tlač (Ostatné) - umožňuje užívateľovi tlačiť denné záznamy ostatných užívateľov (subdodávateľov) zo stavebného denníka
 • Aktivovať v denníku svoju záložku - keď má užívateľ zaškrtnutú túto voľbu, otvorí sa mu denný záznam priamo v jeho záložke. Tzn. Užívateľ nepíše rovno do spoločného denníka, ale do svojej súkromnej záložky, z ktorej potom môže údaje prevádzať do spoločného záznamu.
 • Uzamknutie záznamu - umožňuje užívateľovi uzamknúť ľubovoľný denný záznam. Tento záznam potom nebude možné upravovať ostatnými užívateľmi. Na klienta táto voľba nemá efekt, ten sa zo zákona môže vyjadrovať k záznamu do 3 dní, potom sa záznam automaticky uzavrie.
 • Odomknutie záznamu - umožňuje užívateľovi odomknúť ľubovoľný denný záznam stavebného denníka
 • Vidí komentáre ostatných užívateľov - umožňuje užívateľovi vidieť komentáre v záznamoch iných užívateľov (subdodávateľov)
 • Písať Spoločný záznam - umožňuje užívateľovi písať do spoločného denného záznamu stavebného denníka, umožňuje taktiež prevádzať dáta zo svojej záložky do spoločného záznamu
 • Čítať Spoločný záznam – umožňuje užívateľovi čítať spoločný záznam, ale má zakázané do neho písať, tzn. Pokiaľ chcete do spoločného záznamu písať, nechajte toto pole odškrtnuté
 • Písať do denníka ostatným užívateľom - umožňuje užívateľovi písať do záložiek ostatných užívateľov/subdodávateľov či údaje upravovať
 • Prílohy - umožňuje užívateľovi vkladať dokumenty a fotografie, ktoré už boli nahrané do systému, nemôže nahrávať zo svojho počítača
 • Prílohy bez výberu - umožňuje užívateľovi vkladať dokumenty a fotografie zo svojho počítača
 • Komentáre s klientom - umožňuje užívateľovi komunikovať s klientom v záložke Klient v dennom zázname stavebného denníka

Projekty / Dokumenty

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Projekty / Dokumenty"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých denných záznamov v agende "Projekty / Dokumenty"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi založiť nový dokument k projektu
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať už založené dokumenty projektov
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať už založené dokumenty v projektoch
 • Editácia: Od užívateľa - vyplnením užívateľa sa dokument zobrazí na nástenke daného užívateľa
 • Pravidelné platby - používateľovi náhľad do záložky “Pravidelné platby”
 • Log zmien - umožňuje užívateľovi náhľad do histórie zmien dokumentov v projektoch

Reporty / Odpracované hodiny na projekte

 • Zobrazenie - umožňuje užívateľovi zobraziť agendu "Reporty / Odpracované hodiny na projekte"

Projekty / Projekty

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Projekty / Prehľad projektov"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých denných záznamov v agende "Projekty / Prehľad projektov"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi založiť nový projekt
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať už založené projekty
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať už založené projekty
 • Faktúry - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Faktúry" v jednotlivom projekte
 • Dokumenty - umožňuje užívateľovi prístup do záložky"Dokumenty" v jednotlivom projekte
 • Úlohy - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Úlohy" v jednotlivom projekte
 • Poznámky - umožňuje užívateľovi prístup do záložky"Poznámky" v jednotlivom projekte
 • Priradenie zodpovedného užívateľa / Zobrazenie všetkých stavieb -
 • Počasie - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Počasie" v jednotlivom projekte
 • Fotografia - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Fotky" v jednotlivom projekte
 • Vidí všetko, nemusí byť zodpovedný - používateľ uvidí všetky projekty v systéme, aj tie, za ktoré nie je zodpovedný

Nastavenia / Tlačidlá

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Nastavenia / Tlačidlá"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi vidieť detail jednotlivých denných záznamov v agende "Nastavenia / Tlačidlá"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi založiť nové pridané tlačidlo
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať už založené pridané tlačidlá
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať už založené pridané tlačidlá

Nástenka

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu "Nástenka"
 • Plná editácia - nefunguje
 • Zamestnanci v práci - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku zamestnancov v práci na záložke "Docházka"
 • Neprítomní zamestnanci - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku neprítomných zamestnancov na záložke "Docházka"
 • Zaokrúhlenie časov zamestnancov - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku "Zaokrúhlenie časov včerajších záznamov", kde môže užívateľ odsúhlasiť zaokrúhlenie príchodov a odchodov zamestnancov z predchádzajúceho pracovného dňa

Zaokrúhlenie časov zamestnancov

 • Neaktívni zamestnanci - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku neaktívnych zamestnancov na záložke "Dochádzka". Neaktívny zamestnanec je ten, ktorý sa za posledných 14 neprihlásil do práce.
 • Dovolenky zamestnancov - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku zamestnancov na dovolenke na záložke “Docházka”
 • Dovolenky zamestnancov na schválenie - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku dovoleniek na schválenie na záložke “Docházka
 • Dovolenky zamestnancov na dočerpanie - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku dovoleniek na dočerpanie na záložke “Docházka”
 • Zamestnanci u doktora - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku zamestnancov u doktora na záložke "Docházka"
 • Chorí zamestnanci - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku chorých zamestnancov na záložke "Docházka"
 • Expirácia dokumentov zamestnancov - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku vypršaných dokumentov zamestnancov na záložke "Dokumenty"
 • Upozornenie na zadávanie zlého pinu -
 • Požiadavky na reset PIN kódu -
 • Noví zamestnanci - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku nových zamestnancov na záložke "Docházka"
 • Expirácia dokumentov majetku - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku vypršaných dokumentov majetku na záložke "Dokumenty"
 • Expirácia dokumentov stavieb - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku vypršaných dokumentov proejktov na záložke “Dokumenty”
 • Objednané riešenie dokumentov stavieb s expiráciou- umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku objednávok riešení/dorobkov od klienta
 • Expirácia faktúr - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku vypršaných faktúr projektov na záložke “Faktúry”
 • Korekcia importovaných faktúr -
 • Pravidelné platby majetku - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku pravidelných platieb majetku na záložke "Pravidelné platby"
 • Pravidelné platby dokumentov majetku - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku pravidelných platieb dokumentov majetku na záložke "Pravidelné platby"
 • Pravidelné platby dokumentov zamestnancov - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku pravidelných platieb dokumentov zamestnancov majetku na záložke "Pravidelné platby"
 • Pravidelné platby dokumentov stavieb - umožňuje užívateľovi zobraziť tabuľku pravidelných platieb dokumentov stavieb majetku na záložke "Pravidelné platby"
 • Opravy záznamov - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Záznamy" na nástenke
 • Úlohy - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Úlohy" na nástenke
 • Novinky - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Novinky" na nástenke
 • Počasie - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Počasie" na nástenke
 • BOZP - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "BOZP" na nástenke
 • Sklad - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Sklad" na nástenke
 • Prehľad denníkov - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Projekty a denníky" na nástenke
 • Projekty bez zodpovedných užívateľov - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku projektov bez zodpovedných užívateľov na záložke "Projekty a denníky"
 • Neaktívne projekty - umožňuje užívateľovi zobraziť aktuálnu tabuľku neaktívnych projektov na záložke "Projekty a denníky"

Reporty / Zmazané záznamy

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi vidieť agendu “Reporty / Zmazané záznamy”, kde uvidia zmazané záznamy všetkých agend
 • Vzory dokumentov / Vzory dokumentov -
 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Dokumenty / Vzory dokumentov"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých vzorov dokumentov agendy "Dokumenty / Vzory dokumentov"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové vzory dokumentov "Dokumenty / Vzory dokumentov"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce vzory dokumentov
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce vzory dokumentov
 • Tlač -

Vzory dokumentov / História

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi zobraziť agendu "Dokumenty / Vyplnené dokumenty"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať vytvorené napriek dokumentom v agende "Dokumenty / Vyplnené dokumenty"

Zamestnanci / BOZP / Položky

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Zamestnanci / BOZP"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých položiek agendy "Zamestnanci / BOZP"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové záznamy v agende "Zamestnanci / BOZP"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / BOZP"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / BOZP"

Zamestnanci / BOZP / Príkazy pravidelného opakovania

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Zamestnanci / BOZP / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých položiek agendy "Zamestnanci / BOZP / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové záznamy v agende "Zamestnanci / BOZP / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / BOZP / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / BOZP / Príkazy pravidelného opakovania"

Zamestnanci / Dokumenty

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Zamestnanci / Dokumenty"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých dokumentov agendy "Zamestnanci / Dokumenty"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové záznamy v agende "Zamestnanci / Dokumenty"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Dokumenty"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Dokumenty"
 • Editácia: Od užívateľa - vyplnením užívateľa sa dokument zobrazí na nástenke daného užívateľa
 • Pravidelné platby - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Pravidelné platby" v detaile jednotlivých faktúr
 • Log zmien - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Log zmien" v detaile jednotlivých faktúr

Zamestnanci / Skupiny

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Zamestnanci / Skupiny"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých skupín agendy "Zamestnanci / Skupiny"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové záznamy v agende "Zamestnanci / Skupiny"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Skupiny"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Skupiny"

Zamestnanci / Dovolenky a absencia

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Zamestnanci / Dovolenky a absencia"
 • Schváliť - umožňuje užívateľovi schvaľovať alebo odmietať požiadavky na dovolenky zamestnancov

Zamestnanci / Notifikácia

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Zamestnanci / Novinky"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých noviniek agendy "Zamestnanci / Novinky"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové záznamy v agende "Zamestnanci / Novinky"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Novinky"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Novinky"

Zamestnanci / Úlohy

 • Zobrazenie výpisu -
 • Zobrazenie záznamu -
 • Vytvorenie záznamu -
 • Plná editácia -
 • Zmazanie záznamu -

Zamestnanci / Zamestnanci

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Zamestnanci / Zamestnanci"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých záznamov zamestnancov agendy "Zamestnanci / Zamestnanci"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nových zamestnancov v agende "Zamestnanci / Zamestnanci"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúcich zamestnancov v agende “Zamestnanci / Zamestnanci”
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúcich zamestnancov v agende “Zamestnanci / Zamestnanci”
 • Osobné údaje - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Osobné údaje" jednotlivých zamestnancov
 • Dokumenty - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Dokumenty" jednotlivých zamestnancov
 • BOZP - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "BOZP" jednotlivých zamestnancov
 • Drobný majetok - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Drobný majetok" jednotlivých zamestnancov
 • Majetok - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Evidencia majetku" jednotlivých zamestnancov
 • Výdavky za majetok - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Výdavky za majetok" jednotlivých zamestnancov
 • Záznamy - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Záznamy" jednotlivých zamestnancov
 • Základné informácie - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Základné informácie" jednotlivých zamestnancov
 • Dovolenka - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Dovolenka" jednotlivých zamestnancov
 • Úlohy -
 • Resetovanie pinu - umožňuje užívateľovi resetovať prístupy zamestnancov pomocou ikony zámku
 • Hodinová mzda -

Projekty / Klienti / Úloha

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Projekty / Klienti / Role"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých rolí agendy "Projekty / Klienti / Role"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové role v agende "Projekty / Klienti / Role"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce role v agende "Projekty / Klienti / Role"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce role v agende "Projekty / Klienti / Role"
 • Priradenie oprávnení - umožňuje užívateľovi upravovať už existujúce klientske role

Projekty / Klienti

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Zamestnanci / Zamestnanci"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých záznamov zamestnancov agendy "Zamestnanci / Zamestnanci"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nových zamestnancov v agende "Zamestnanci / Zamestnanci"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúcich zamestnancov v agende “Zamestnanci / Zamestnanci”
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúcich zamestnancov v agende “Zamestnanci / Zamestnanci”
 • Priradenie role - umožňuje užívateľovi priraďovať klientom ich role
 • Resetovanie hesla - umožňuje užívateľovi resetovať prístupy klientom do ich rozhrania
 • Dokumenty - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Dokumenty" jednotlivých klientov
 • Projekty - umožňuje užívateľovi priraďovať projekty jednotlivým klientom

Moje súbory

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy “Moje súbory”, ktorá sa nachádza nad hlavným menu v hlavičke webu
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých záznamov agendy "Moje súbory"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové záznamy v agende "Moje súbory"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce záznamy v agende "Moje súbory"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce záznamy v agende "Moje súbory"

Reporty / Zákazky

Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy “Reporty / Zákazky” a exportovať XLS tabuľky

Zamestnanci / Záznamy

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Zamestnanci / Záznamy"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých záznamov agendy "Zamestnanci / Záznamy"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové záznamy v agende "Zamestnanci / Záznamy"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Záznamy"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce záznamy v agende "Zamestnanci / Záznamy"
 • Log zmien - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Log zmien" v detaile jednotlivých záznamov

Majetok & Požičovňa

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých úloh agendy "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Majetok - umožňuje užívateľovi zobraziť majetok na vypožičanie na detaile jednotlivých záznamov v agende “Majetok / Požičovňa”

Úlohy

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých úloh agendy "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh"
 • Editácia: Od užívateľa - vyplnením užívateľa sa úloha zobrazí na nástenke daného užívateľa
 • Log zmien - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Log zmien" v detaile jednotlivých úloh
 • Zobraziť len úlohy určené pre užívateľov - zaškrtnutím sa užívateľovi budú zobrazovať len úlohy jemu priradené a zároveň mu znemožnia zakladať nové úlohy
 • Zahrnúť zamestnancov do exportu úlohy (PDF) - zaškrtnutím umožní užívateľovi exportovať úlohy do PDF s históriou konverzácie so zamestnancami

Úlohy / Príkazy pravidelného opakovania

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Úlohy / Prehľad úloh / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých pravidelných úloh agendy "Úlohy / Prehľad úloh / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové pravidelné úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce pravidelné úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh / Príkazy pravidelného opakovania"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce pravidelné úlohy v agende "Úlohy / Prehľad úloh / Príkazy pravidelného opakovania"

Nastavenia / Základné nastavenia

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Nastavenie / Základné nastavenie"
 • Administrácia -
 • Ostatné -
 • SMS -
 • Nástenka -
 • Prihlásenie -
 • Sťahovanie faktúr -

Reporty / Štatistiky

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Reporty / Štatistiky"

Sklad / Položky / Výrobcovia

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Sklad / Výrobcovia"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých výrobcov agendy "Sklad / Výrobcovia"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nových výrobcov v agende "Sklad / Výrobcovia"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúcich výrobcov v agende “Sklad / Výrobcovia”
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúcich výrobcov v agende “Sklad / Výrobcovia”

Sklad / Položky / Kategórie

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Sklad / Kategórie"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých kategórií agendy "Sklad / Kategórie"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové kategórie v agende "Sklad / Kategórie"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce kategórie v agende "Sklad / Kategórie"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce kategórie v agende "Sklad / Kategórie"

Sklad / Položky

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Sklad / Položky"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých položiek agendy "Sklad / Položky"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové položky v agende "Sklad / Položky"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce položky v agende "Sklad / Položky"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce položky v agende "Sklad / Položky"

Sklad / Sklady

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Sklad / Prehľad skladov"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých skladov agendy "Sklad / Prehľad skladov"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové sklady v agende "Sklad / Prehľad skladov"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce sklady v agende "Sklad / Prehľad skladov"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce sklady v agende "Sklad / Prehľad skladov"

Nastavenie / Daňové sadzby

Zobrazenie výpisu -

Prechody medzi projektmi

Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy “Reporty / Prechody medzi projektmi”

Majetok / Evidencia majetku

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Majetok / Evidencia majetku"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých položiek majetku agendy "Majetok / Evidencia majetku"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové položky majetku v agende "Majetok / Evidencia majetku"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce položky majetku v agende "Majetok / Evidencia majetku"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce položky skladu v agende “Majetok / Evidencia majetku”
 • Dokumenty - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Dokumenty" v detaile položky majetku
 • Úlohy - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Úlohy" v detaile položky majetku
 • História - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "História" v detaile položky majetku
 • Pravidelné platby - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Pravidelné platby" v detaile položky majetku
 • Výdavky - umožňuje užívateľovi prístup do záložky "Výdavky" v detaile položky majetku

Majetok / Dokumenty

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Majetok / Dokumenty"
 • Zobrazenie záznamu - umožňuje užívateľovi nahliadať do jednotlivých dokumentov majetku agendy "Majetok / Dokumenty"
 • Vytvorenie záznamu - umožňuje užívateľovi vytvárať nové dokumenty majetku v agende "Majetok / Dokumenty"
 • Plná editácia - umožňuje užívateľovi upravovať existujúce dokumenty majetku v agende "Majetok / Dokumenty"
 • Zmazanie záznamu - umožňuje užívateľovi mazať existujúce dokumenty skladu v agende “Majetok / Dokumenty”
 • Editácia: Od užívateľa - vyplnením užívateľa sa dokument majetku zobrazí na nástenke daného užívateľa
 • Pravidelné platby - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Log zmien" v detaile jednotlivých dokumentov majetku
 • Log zmien - umožňuje užívateľovi zobraziť záložku "Log zmien" v detaile jednotlivých dokumentov majetku

Reporty / Odpracované hodiny

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nazerať do agendy "Reporty / Odpracované hodiny"

Reporty / Odpracované hodiny zamestnanca

 • Zobrazenie výpisu - umožňuje užívateľovi nahliadať do agendy "Reporty / Odpracované hodiny na projekte"
 • Plná editácia -

Založenie užívateľa

 1. V otvorenej agende “Nastavenia/Užívatelia” stlačte tlačidlo “Pridať záznam”.
 2. Vyplňte základné informácie používateľa.
  • Meno* - meno a priezvisko užívateľa
  • Alternatívny E-mail – e-mail, kam si môžete poslať prihlasovacie údaje, ak ste ich zabudli
  • E-mail – primárny e-mail, s ktorým sa užívateľ bude prihlasovať do systému Stavario
  • Skupina – z roletového menu vyberte skupinu užívateľa. Viac o skupinách sa dozviete v nasledujúcej kapitole
  • Úloha – z roletového menu vyberte rolu užívateľa
  • Heslo – vyplňte iba ak chcete heslo zmeniť. Pri zakladaní nového používateľa nechajte prázdne
 3. Prejdite do záložky “Zamestnanci” a označte zamestnancov, s ktorými bude môcť používateľ pracovať (napr. Zadávať úlohy či schvaľovať dovolenku).
 4. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Užívateľské skupiny

Táto agenda umožňuje skupinovú správu užívateľov. Skupiny využijete pri písaní stavebného denníka, pokiaľ máte nejakých subdodávateľov. Pomocou skupiny im vytvoríte vlastnú sekciu v denných záznamoch stavebného denníka, z ktorej potom môžete údaje presúvať.

Vytvorenie užívateľskej skupiny

 1. V otvorenej agende “Nastavenie / Užívateľské skupiny” stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 2. V poli “Názov” vyplňte názov role.
 3. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Priradenie užívateľskej skupiny

 1. V otvorenej agende “Nastavenia/Užívatelia” vyberte požadovaného užívateľa.
 2. V detaile užívateľa vyberte v poli “Skupina” požadovanú skupinu z rozbaľovacieho menu.
 3. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Pridané tlačidlá

Správa tlačidiel tvorby záznamov

Správa tlačidiel slúži na pridanie ľubovoľných tlačidiel v agende “Zamestnanci / Záznamy”. Napríklad si môžete pridať tlačidlo "Školenia" a potom v záznamoch zamestnancov sledovať, koľko hodín strávi školením.

Založenie nového tlačidla

 1. V otvorenej agende “Nastavenie / Pridané tlačidlá” stlačte tlačidlo Pridať záznam.
 2. Vyplňte pole “Názov”.
 3. Nastavte “Farba pozadia” výberom z farebnej škály.
 4. Nastavte “Farba textu” výberom z farebnej škály. Vyberte nejakú kontrastnú farbu k farbe pozadia.
 5. Dokončite stlačením tlačidla Uložiť a zavrieť.

Správa tlačidiel

Novo vytvorené tlačidlo sa zobrazí na zozname pridaných tlačidiel. Vytvorené tlačidlá je možné upravovať pomocou tlačidla “Editovať“ či meniť poradie “Presun“ v zobrazenom zozname.

Správa tlačidiel

Novovytvorené tlačidlá sú okamžite dostupné na použitie v agende “Zamestnanci / Záznamy”.

Odstránenie tlačidla

Do doby, než sú v systéme urobené záznamy k tomuto tlačidlu, je umožnené tlačidlo odstrániť. Pokiaľ je už tlačidlo použité v niektorom zo záznamov, vymazanie tlačidla nebude povolené.

Tlačidlo je použité